В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ресторант - Механа "Алеко", Свищов
Град: Свищов, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
1 бр. Касов апарат Елтрейд А500
1 бр. Кухненски принтер ISL 3810
1 бр. Картов четец


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X