В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ресторант "Танаси"
Град: Варна, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
1 x Кухненски принтер Датекс EP-50
Лиценз MSDE за работа с база данни
2 x Touch screen монитор


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X