В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ресторант "Zen Garden", Кения
Град: Найроби, Кения
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
8 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
1 бр. лиценз MSSQL за работа с база данни
8 бр. Touch Screen терминала


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X