В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: СОУ "Иван Вазов"
Град: Вършец, България
Акцент:
Дарение на програмни продукти Microinvest Делта, Microinvest ТРЗ, Microinvest Коктейл, Microinvest Хотел Про за 10 /десет/ броя компютри.
Обща стойност на дарението: 10467.60 лв.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X