Microinvest Валидатор
Размер: 54 MB
Дата: 01.12.2014
Версия: 1.3
безплатен продукт

Microinvest Валидатор е напълно безплатна програма, чрез която можете да проверите валидността на следните кодове:

  • Единен Граждански Номер (ЕГН);
  • Единен Идентификационен Код (ЕИК);
  • ДДС номер на фирми от Европейския Съюз (ЕС);
  • IBAN номер на банкова сметка. 

При въвеждане на ЕГН, освен валидация показва информация относно: пол, дата на раждане, местораждане, и кое поредно родено дете е в областта.

При проверка на ЕИК и ДДС номер на фирма е необходим достъп до интернет.
IBAN валидира за коректност на български и международни банкови сметки. За български банкови сметки Microinvest Валидатор извежда информация за името на банката и банковия код (BIC).

Приложението разполага с два визуални стила, които могат да се адаптират контрастно според потребителските предпочитания.

Microinvest Валидатор се запазва в активен режим на готовност в системната лента на екрана, стартира се бързо и е удобен за работа в динамична среда. При използване на програмата отпада търсенето на информация в един или няколко интернет сайтове.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X