Microinvest Data Collector
Размер: 12 MB
Дата: 09.05.2016
Версия: 2.00.910
безплатен продукт

Microinvest Data Collector е универсална система за бързо сканиране на артикули и техните количества от мобилно устройство с баркод четец. Системата позволява лесен експорт на данните от мобилното устройство към стандартен MS Excel файл, от който след това могат да бъдат импортирани като операция в Microinvest Склад Pro. Microinvest Data Collector се състои от два модула:

1. Приложение за мобилни устройства, работещи с операционни системи Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6, Windows CE 4.2 и Windows CE 5.0;
2. Приложение на Windows XP/2000/2003/Vista/7/8, което приема данни от мобилното устройство и ги експортира в Excel.

Прехвърлените данни могат да бъдат в следния вид:

  • Статичен MS Excel файл – баркод, количество;
  • Динамичен MS Excel файл – баркод, име на стоката, количество. Името на стоката се извлича от базата данни на Microinvest Склад Pro, като се търси съвпадение по баркод или код на стоката.


Microinvest Data Collector допълва функционалните възможности на Microinvest Склад Pro.

Изисквания:

1. Да е инсталиран MS Excel и да е направен UPDATE - office2003-KB907417-FullFile-ENU.exe;
2. Инсталиран .NET Framework 2.0 – dotnetfx.exe;
3. За да работи под Windows Vista, задължително трябва да има инсталиран Windows Mobile Device Center - drvupdate-x86.exe.
, а за Windows XP - Microsoft ActiveSync.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X