Всички софтуерни продукти на Microinvest са съвместими с GDPR

 

 

Какво следва да направите, за да получите необходимата съвместимост след 25 май 2018:

 

 • Актуализация на всички продукти, за да се активират функциите за логване на данни и въвеждане на пароли;
 • Осигуряване на защита на данните чрез Microinvest Архи Pro и Microinvest Архиви;
 • Криптиране на документите чрез Microinvest CryptoKey GDP Management като допълнително криптиращо устройство;
 • Активиране на Firewall за защита на компютъра;
 • Въвеждане на роли (Администратор и Оператори) в самата операционна система;
 • Инсталиране на платена версия на антивирусен софтуер.
 

Какво трябва да направи Вашата организацията, за да отговаря на изискванията в Регламента:

 

 • GAP анализ на предприятието;
 • Осигуряване на персонална защита за всеки служител, който има достъп до данните. Общия принцип е защитени дискове и персонални USB Flash устройства за всеки;
 • Създаване на документи за всеки процес и описване на последователността на работа;
 • Преработване на договорите между възложител (компания) и изпълнител (счетоводител, счетоводна кантора) с изискванията по GDPR;
 • Осигуряване на длъжност DPO и поставяне на координати за контакт с DPO в съответствие с регламента;
 • Създаване на процес за въвеждане, управление и унищожаване на персоналните данни.

 

За да сме максимално полезни, препоръчваме да посетите безплатните семинари огранизари съвместно с АПИС, по темата.

 

За повече информация относно семинарите на АПИС: www.apis.bg

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X