Модул „Прибавяне на стока” в Microinvest Склад Pro предоставя възможност за бързо създаване на нова стока само чрез въвеждане на баркод. Стоката се разпознава и  автоматично се предлагат няколко варианти на имена:

  • „Основно име” – име на стока, което е въведено от модераторa на услугата;
  • „Най-популярно име” – име на стока, което е най-често използвано от други потребители и има най-висок рейтинг в системата;
  • „Други предложения” – имена, които са по-рядко срещани за стока с въведения баркод.

За да се използва тази функция, е необходима връзка с Интернет на работния компютър и настройката „Синхронизация на номенклатури” да е активна.

По този начин при въвеждане на баркод в полето „Баркод” (ръчно или използвайки баркод четец), ако баркодът съществува в базата данни, той се оцветява в черен цвят. В син цвят се оцветява баркодът за стока, която вече е въведена в  прозорец ”Прибавяне на стока”. Въведеният баркод се оцветява в зелен цвят, ако стоката не съществува в базата данни.

Тази нова функционалност спестява време и минимизира времето за добавяне на нови артикули. Единствено с въвеждането на баркод се попълват автоматично в базата данни полетата за код, име за печат, мерна единица и баркод на съответната стока.

Добавяне на стоки с баркод

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X