В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: ТК "Божура"
Град: Средец, Местност Божура, България
Акцент:
Два стационарни компютъра, един фискален принтер ISL 3811.02.

Време за инсталация – 1 работен ден, стационарните работни места са с инсталиран Microinvest Хотел Pro и Microinvest Касов сървър.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X