В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Хранителен магазин
Град: Троян, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light
1 бр. фискален принтер Datecs FP-550
1 бр. електронна везна Teraoka Digi-SM 500, която е с интегриран етикиращ принтер


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X