Безплатни модули Microinvest Utility Center


 Модул Име на комуникацията Описание
 Управление на четци  Reader/Scanner Този безплатен модул позволява да се филтрират данните от всички видове серийни и клавиатурни четци и скенери. Дава възножност за поставяне на произволни символи като предиктор, префикс, суфикс и подменяне на символи. Това позволява използване на карти за идентификация от външни системи с продуктите на Microinvest
 Автоматично изпълняване на SQL заявки WarehousePro SQL Scheduler SQL Scheduler е инструмент за автоматично изпълняване на SQL заявки. Тук възможностите са толкова големи, колкото познанията на компютърния специалист в Transact-SQL.
Внимание! Ако не сте уверени в SQL познанията си, първо се консултирайте със специалистите на Microinvest.
 Автоматично изпращане на файл  Warehouse Pro File Scheduler Обединява в себе няколко инструмента и автоматично изпраща файлове до FTP, Google drive, Yandex disc и през SMTP. Може да се прилага за изпращане на архиви от Microinvest Архи Pro или експортирани документи до публични FTP-та, мейл или виртуално дисково пространство. Обединява в себе няколко инструмента.
 Преизчисляване на рецепти преди  производство  Warehouse Pro Automatic Recipes Calculation Служи за автоматично преизчисляване на себестойност на рецепти в Microinvest Склад Pro. След извършване на доставки и промяна на доставната стойност на суровините, с едно натискане на бутона се преизчисляват себестойност на всички рецепти.
 Партньори без продажби  Warehouse Pro Partners Without  Sale Автоматично генерира файл с партьорите, които нямат реализирана покупка за предходната работна седмица. Това позволява лесно и бързо проследяване на неактивните ни клиенти. 
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X