В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: кафе ROOM, Русия
Град: Екатеринбург, Русия
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
5 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
5бр. POS AEGIS
2бр. фискални принтера Star
6бр. POS принтера POSIFLEX PP 7000


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X