Общият регламент за защита на личните данни

(GDPR)

 

 


Календар

на практическите GDPR семинари в страната


 

05 юни 2018 

15 юни 2018

20 юни 2018
ПЛОВДИВ ТРОЯН МОНТАНА


 


 


Антивирусна програма

Microinvest продуктите са съвместими с GDPR!Какво е GDPR?
За кого се отнася?
Какви санкции ще бъдат приложени в новите правила?
Как се различава GDPR от действащите разпоредби?
 


Една от основните цели на GDPR е да разшири правата на европейските граждани по отношение на обработката на техните лични данни.

 

 

Това може да се обобщи по следния начин:

По-голям достъп и контрол върху съхранението и обработката на лични данни за потребителите
По-строго определение на съгласието и личните данни
По-голяма прозрачност в използването на техните лични данни, след като бъде събрана
 
 

 

 

 

Антивирусна програма 

Първите задължителни стъпки за покриване на изискванията на GDPR регламента 

Уверете се, че Вашата компютърна система и специализираният софтуер се достъпват:

 

 

        

 

Чрез въвеждане на сигурни пароли/пин код/отключване с пръстов отпечатък за акаунтите на Вашият компютър.

   

 

Активирана е функцията за автоматично заключване на потребителя, когато компютъра не се използва определено време.

    Активирана е Защитната стена (FIREWALL) на компютъра Ви.
    Инсталирана е надеждна версия на антивирусна програма.
   

 

Въведени са потребителски роли в самата операционна система на ниво Потребители (Администратор и Оператори).

    Активирано е автоматичното обновяване на операционната система.

 

 

 

 

 

   

 

Актуализация 

Актуализация на Microinvest продуктите 

 

 

Получавате версия, която активира функциите за логване на данни и въвеждане на пароли, с което си гарантирате проследяемост на процесите и действията на всички потребители, които работят със софтуерните продукти на Microinvest. Добавен е регистър, касаещ запис на събития като достъп, обработка на чувствителна информация, редакция или експорт на лични данни. 

За максимално улеснение на потребителя сме добавили автоматична проверка на системата за съответствие с изискванията на регламента за зашита на лични данни. Така бързо и лесно може да изградите важните процедури за Вашата организация.

 

 

1 бр. актуализационен код за: 


Delta Pro Black Friday ТРЗ и ЛС Pro Black Friday Sklad Pro Black Friday Sklad Pro Light Black Friday Archi Pro Black Friday

 

 

 

 

  

 

Cryptokey  

Осигуряване на защита на данните чрез Microinvest Архиви


 

Microinvest Архиви е USB Flash устройство, предназначено за съхраняване на архиви от продуктите на  Microinvest върху носител, различен от стандартния вграден HDD на компютъра. Microinvest Архиви автоматично активира Microinvest Архиватор Pro и създава нов пакет от архиви на базите от данни, като по този начин защитава данните от загуба или вирусна атака.

 

 

 Цена: 14.90 EUR Без ДДС
 

Cryptokey 

Криптиране на документите чрез Microinvest CryptoKey GDP Management

 

 

Microinvest CryptoKey е USB Flash устройство с възможност за едновременно съхраняване на криптирани и незащитени файлове. Съдържанието на устройството е разделено на две части, като едната част е достъпна за всеки потребител, но втората част е достъпна единствено с парола за достъп и всички данни са криптирани върху устройството, без възможност за действия от неоторизирани лица.

Това устройство позволява да се пренасят данните между различни офиси и институции, да се съхраняват чувствителни документи и други файлове, които са защитени от потребители, не разполагащи с паролата за достъп.

 

Delta Pro Black Friday ТРЗ и ЛС Pro Black Friday

 

Цена:

Microinvest CryptoKey GDP Management 4GB: 19.90 EUR

Microinvest CryptoKey GDP Management 8GB: 24.90 EUR

 

 

 

 

Антивирусна програма 

 Антивирусен софтуер

 

 

Антивирусен софтуер е сборното название на всички видове софтуерни приложения, предназначени за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми при персоналните компютри.


Microinvest предлага различни платени версии на  ESET NOD32, които ще Ви гарантират, че личните данни, които съхранявате няма да бъдат засегнати от злонамерени харерски атаки.

 

 


 

 

  

Цени

 

Брой Продукт

Цена

1 бр. Актуализационен код за Microinvest продукт  29 EUR

1 бр. 

Магическа флашка Microinvest Архиви 

 14.90 EUR

1 бр. 

Microinvest CryptoKey GDP Management 4GB

 19.90 EUR
1 бр.  Microinvest CryptoKey GDP Management 8GB 24.90 EUR
бр.

Microinvest CryptoKey GDP Management 4GB 

Годишен лиценз за ESET NOD32 Antivirus

39.90 EUR
1 бр.

Microinvest CryptoKey GDP Management 8GB

Годишен лиценз за ESET NOD32 Antivirus

44.90 EUR 

 


 
 

 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА: 

____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

 

 
 

 

Какво трябва да направи Вашата организацията, за да отговаря на изискванията в Регламента:

 

  • GAP анализ на предприятието;
  • Осигуряване на персонална защита за всеки служител, който има достъп до данните. Общия принцип е защитени дискове и персонални USB Flash устройства за всеки;
  • Създаване на документи за всеки процес и описване на последователността на работа;
  • Преработване на договорите между възложител (компания) и изпълнител (счетоводител, счетоводна кантора) с изискванията по GDPR;
  • Осигуряване на длъжност DPO и поставяне на координати за контакт с DPO в съответствие с регламента;
  • Създаване на процес за въвеждане, управление и унищожаване на персоналните данни.

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X