Microinvest Склад Pro Phone
Размер: 1 MB
Дата: 27.07.2020
Версия: 3.07.102
безплатен продукт

 

ВАЖНО! При неуспешно стартиране на приложението, следвайте стъпките за настройка на изтекли Windows сертификати тук!Microinvest Склад Pro Phone съчетава възможностите на складов софтуер с удобството на Вашия Windows® телефон, позволявайки Ви да управлявате Вашия бизнес с най-добрите мобилни технологии навсякъде и по всяко време. Приложението се отличава с лесна навигация, интуитивен интерфейс и отлични функционалности.

Сега разполагате с мощен инструмент, с който ще обслужвате Вашите клиенти в или извън търговския обект, заведението, склада или фирмата и то директно от мобилния си телефон. С помощта на Microinvest Склад Pro Phone извършвате продажби, сигурни плащания и издавате платежни документи. Приложението позволява автоматично да следите и планирате стокови наличности, да получавате информация за клиенти и партньори.

С Microinvest Склад Pro Phone можете:

 • Да извършвате продажби;
 • Да организирате доставки;
 • Да осъществявате ревизии;
 • Да управлявате поръчки и рекламации;
 • Да работите с партиди и серийни номера;
 • Да търсите бързо стоки в големи номенклатури;
 • Да използвате приложението в offline и online режим;
 • Да обменяте информация през Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;
 • Да задавате права на достъп за различните потребители;
 • Да управлявате дървовидни структури за всички номенклатури;
 • Да изградите цялостна търговска система с помощта на останалите софтуерни решения на Microinvest.
Софтуер за разносна търговия, одобрен от НАП

ВАЖНО! Стъпки за актуализация на приложението вижте тук! 

 

Управлението на устройствата с инсталиранo приложение се осъществява с помощта на продукта Microinvest Склад Pro Phone Manager.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X