Microinvest CallMi
Размер: 9 MB
Дата: 28.06.2017
Версия: 1.00.013

Microinvest CallMi е иновативно приложение, осигуряващо бързо и надеждно обслужване на клиенти, обработка на поръчки и доставки по телефона. Чрез приложението се организират и управляват входящи и изходящи обаждания посредством 3G мрежа и модем. Microinvest CallMi може да работи автономно или като част от цялостна търговска система с централен сървър за базата от данни. Програмата се характеризира с универсалност и приложимост за всеки бизнес, който изисква комуникация с клиенти и/или партньори, като дава възможност за разширяване на контактната база от данни и многократно подобряване на обслужването. Достъпът в реално време до операции в Microinvest Склад Pro позволява директното осъществяване на продажби, изпращане на оферти, даване на консигнация, реализиране поръчки и издаване проформи фактури още със самото позвъняване на всеки клиент.

Свързаността между компютърната и телефонната мрежа дава възможност при входящо обаждане на монитора на служителя да се визуализира профила на обаждащия се, позволяващо персонален подход. Чрез Microinvest CallMi получавате достъп до пълната история на проведената комуникация и извършените операции, включително и дигитален запис на разговорите с възможност за последващо прослушване с цел подобряване качеството на обслужване.

Глобализирането бизнеса и растящият брой контакти на фирмите с клиенти, дистрибутори и други контрагенти налага използването на програми за по-ефикасно управление на контактите с тях. Подходящи области на приложение на Microinvest CallMi са:

  • Хотели, ресторанти, фирми за кетъринг, ресторанти за бързо хранене, където е изключително важна комуникацията между  персонала и клиентите. Чрез приложението се постига по-бързо обслужване и обработка на заявки за доставки от страна на персонала и се повишава удовлетвореността от страна на клиентите.
  • Фирми в областта на дистрибуцията, складови бази, супермаркети и магазини. Използването на Microinvest CallMi улеснява ежедневната обработка на поръчки, доставки и заявки. Разпределението на заявените артикули между различни обекти още по време на разговор отнема само няколко кликвания с мишката.
  • Чрез Microinvest CallMi сall центровете и online магазините извършват директни продажби по телефона по-лесно и бързо от всякога.

 

 

 

 


Опростен и интуитивен интерфейс!


Програмата е с интуитивен потребителски интерфейс, който се асоциира с телефонен апарат и това го прави познаваем за всички негови бъдещи потребители, практически без нужда от допълнително обучение.

Набиране

 

 


Фантастична бързина при обслужване на клиентите!


Лесно приемате обаждания, като имате  възможност да извършвате продажби или да приемате поръчки още докато разговорът е в процес. Тази изключителна функционалност позволява навременна професионална комуникация между партньори и клиенти.

Входящо обаждане

 

 

Списък на обажданията

Спестява време и осигурява контрол!


Във всеки момент имате поглед върху детайлен списък на проведените разговори със статус "приети", "изходящи", "пропуснати". Бързо и лесно правите справки като прилагате различни критерии за филтрация. С бутон за бързо обратно обаждане избирате с лекота  Имате възможност да търсите по части от име и телефон, както и да филтрирате по дата, час и вид на повикването (Входящо, Изходящо и Всички).

 

 

Указател

Актуални контакти и информация по всяко време!


Лесно добавяне, редактиране или изтриване на контакти с възможност за добавяне до три телефонни номера, адрес, имейл и бележка към съществуващ такъв. 

 

 

Може да използвате Microinvest CallMi:

  • Като част от търговската система посредством Microinvest Склад Pro чрез централен SQL сървър (MS SQL или MySQL).
  • Използвайки база данни от външно приложение.
  • Самостоятелно със собствена база от данни.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X