Microinvest DataCollector for Android
Размер: 1 MB
Дата: 01.10.2013
Версия: 3.07.001
Купи
Абонамент

Microinvest DataCollector for Android е авангардно приложение за сканиране и обработка на баркодове и количества на стоки. Чрез този продукт е възможно да се направи инвентаризация, преброяване на наличности, подреждане на склад или проверка за съществуващи стоки. Програмата улеснява обработката на данните при ежедневната работа и дава възможност за ускоряване на процесите в търговския обект.


При създаване на Microinvest DataCollector for Android са отчетени всички особености на ежедневната работа на складовите работници, затова програмата е силно оптимизирана за техните нужди и предлага оптимално съотношение между простота и ефективност. Чрез удобен, интуитивен интерфейс и правилно разпределение на задачите и отговорностите, Microinvest DataCollector for Android въвежда ред при обслужването на клиентите и контрол върху наличностите на стоки.

 Microinvest DataCollector for Android

Инсталирайте продукта и вижте как работи с реални данни. Променяйте настройките и се наслаждавайте на предимствата на Microinvest DataCollector for Android

Предимствата, които Microinvest DataCollector for Android Ви дава:

1. Ускорение на работата при ревизия в складово помещение;
2. Интуитивен интерфейс, лесен за изучаване и достъпен за всички потребители;
3. Оптимизация на обслужването чрез минимално време за обработка на процесите;
4. Ниски системни изисквания за използвания хардуер и съвместимост с широк набор от устройства с Android;
5. Интеграция с водещи компютърни системи за управление на складови наличности;
6. Поддръжка на няколко езика и лесно превеждане и добавяне на нов език;
7. Адаптиране под изискванията на индивидуален клиент или софтуерна компания.

 

 

Microinvest DataCollector for Android

 

Предимство на продукта е възможността за връзка чрез WiFi или GPRS технология, което позволява дистанционна работа и акумулиране на данните в централен сървър. Поддържа се работа в мрежа и многопотребителски интерфейс.  

Продуктът работи с вградена камера, с интегриран баркод скенер или с външен баркод скенер. Поддържа се допълнителна клавиатура.

 

 

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X