Microinvest Entry Pro
Размер: 299 MB
Дата: 01.10.2013
Версия: 1.00.001
Купи
Цена: 299.00EUR

Microinvest Entry Pro е съвременна система, която намира широко приложение във всички области, където е необходим контрол на достъпа и регистрация на посещенията на служители и посетители - в офиси, административни сгради, бизнес центрове, търговски обекти, служебни помещения, производствени цехове, банки, болници, хотели и други.

Приложението може да бъде използвано самостоятелно, като допълнение към хотелска система или като решение за отчитане на работното време на служителите.

Microinvest Entry Pro позволява всеки посетител да бъде регистриран при вход и изход в дадена сграда или търговски обект, да бъде вписан в електронен регистър по време на престоя си, както и да му бъде издадена временна карта за достъп до различни точки в сградата.

С помощта на Microinvest Entry Pro се подобрява вътрешнофирмената организация, повишава се нивото на сигурност и се оптимизира работния процес на управителите и служителите. Това е възможно благодарение на гъвкавите функции на продукта, позволяващи да се запази час за среща с конкретен служител, да се резервира помещение в сградата или да се планира заетостта на служебните лица.

Продуктът Microinvest Entry Pro е съвместим с голям брой устройства за контрол на достъпа и четци на лични документи, което автоматизира процеса по първоначално въвеждане, обработка и последваща корекция на информацията за служителите и посетители в дадена фирма и/или учреждение. 

Модерната система се отличава със своя богат набор от справки като:

  • Номенклатурни справки за посетители, служебни лица, фирми;
  • Справки за регистъра за посещенията по брой, хронология, регистър, резервации, реално провеждане.

Част от предимствата, които получавате с Microinvest Entry Pro са:

  • Бърза и лесна инсталация;
  • Минимални и опростени настройки;
  • Лесна за изучаване и удобна за работа система, достъпна за всички служители;
  • Технология от най-ново поколение;
  • Интуитивен интерфейс и съвременен дизайн.

Microinvest Entry Pro е незаменим помощник, свалете си програмата и се възползвайте от предимствата й!

Microinvest Entry Pro

Microinvest Entry ProMicroinvest Entry Pro

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X