Microinvest Mini CD
Размер: 398 MB
Дата: 07.01.2021
Версия: 3.1

Свалете софтуерни продукти Microinvest с включени безплатни демонстрационни бази данни!

Mini CD съдържа пълнофункционални версии с предварително въведени изходни данни за удобно първоначално тестване на софтуерните решения. Инсталацията протича в няколко отделни стъпки: инсталация на продуктите, примерните бази данни и помощните материали (изображения на стоките, списък с доставчици в режим Ресторант и др.).

Включената база данни съдържа информация за най-често използваните операции, което позволява да се видят и тестват системите в реални условия на работа.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X