Преминаването към SUB абонамент Ви осигурява автоматичен достъп до всички нови версии на системата, както и гъвкави условия за използване.

 

 

Абонамент счетоводен софтуер Абонамент търговски софтуер Абонамент друг софтуер Абонамент Android

 

 

 

  

Счетоводен софтуер


Продукт

* Месечен

Абонамент SUB

Поръчай

Microinvest Делта SUB

14.90 EUR

Купи

Microinvest ТРЗ и ЛС SUB

14.90 EUR

 

 

Начало 

 

 

Търговски софтуер

Търговски софтуер 

 

Продукт 

*Месечен

aбонамент SUB

Поръчай

Microinvest Склад SUB**

14.90 EUR

Купи

Microinvest Склад Light SUB

14.90 EUR

купи

Microinvest Хотел SUB

29.90 EUR

купи

Microinvest Архиватор SUB

5.90 EUR

купи

Microinvest Баркод Принтер SUB

7.90 EUR

купи


** Лицензионната такса за използване на сървърна база данни (MS SQL или MySQL) на Microinvest Склад Pro е в размер на 99 EUR без ДДС.

Начало 

 

 

Друг софтуер

Друг софтуер


Продукт 

*Месечен

aбонамент SUB

Поръчай

Microinvest Delivery SUB

7.90 EUR

купи

 

начало 

 

 

Софтуер за Android

Софтуер за Android

 

Продукт 

*Месечен

aбонамент SUB

Поръчай

Microinvest DataCollector за Android

9.99 EUR

купи

Microinvest Waiter Assistant за Android

9.99 EUR

купи

Microinvest Order Assistant за Android

9.99 EUR

купи

Microinvest Feedback за Android

9.99 EUR

купи

 

начало

 

PROvs.SUB 

 

Закупуване на лиценз или абонаментен план за продуктите на Microinvest?

Как да изберете!? Предимства и възможности на двете опции >>

 

 Предимства

Закупуване на лиценз

Серия Pro

Месечен абонамент

SUB 

Пълна функционалност на продукта. Неограничен достъп до операции, справки, документи и интеграции.

Безплатен демо период.

Заплащане на работно място, без ограничение на броя оператори, работещи на това устройство.

Гарантирана актуализация до последна версия, 24/7.  
Актуализация чрез единични актуализационни кодове, които сами планирате кога и как да използвате.  
Без първоначална инвестиция за покупка.  
Подходящ за сезонен обект, работа по проект или при динамични работни процеси. Заплащате за посочен от Вас период, без оскъпяване.  
Еднократна инвестиция, която гарантира притежаване на продуктите до живот.  
Възможност за осъществяване на поддръжка чрез дистанционен достъп.
Опция за лицензиране с хардуерен лиценз за по-голяма сигурност.  
Достъп до безплатни електронни ръководства за потребителя, продуктови обучения и консултация по телефона.

 

начало
 

 

 

 

 
 

начало 

 

Условия за закупуване и използване на софтуерни продукти на Microinvest:

 • Цените са без включен ДДС.
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • Абонаментът (серия SUB) може да се използва само на компютъра, на който е активиран първоначално. Прехвърлянето му на друго работно място не е възможно.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи нов лиценз за продукта.
 • При загубен код за актуализация или некоректното му въвеждане, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Всички актуализации се закупуват по единичната цена и според броя кодове, които са необходими.
 • Всички кодове ще се пращат единствено по e-mail за самостоятелно активиране.
 • За периода от 15 януари до 15 април (включително) всички актуализации се оскъпяват с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 12.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.
 • Microinvest си запазва правото да променя актуалните цени на сайта.

 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА: 

microinnvest-order-now

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X