Специални предложения за всички, които използват друг счетоводен

или търговски софтуер


  


Microinvest поема инициатива за подкрепа и индивидуални ценови оферти с отстъпки до -80% за всички бизнеси, които вече използват софтуер за управление на дейността си и искат да заменят старите методи с нещо ново, ефективно и улесняващо работния процес.

 

Решението за промяна на използвания софтуер изисква информирано вземане на решение, добро ценово предложение и квалифицирани специалисти. 

 

Ако използваният от Вас софтуер не удовлетворява напълно изискванията Ви или имате нужда от нова технология, ние сме тук за да предложим модерно решение на проблемите, да споделим добри практики от ежедневната работа и да бъдем част от процеса на промяната. 


 

 Никой не обича ежемесечните парични задължения и договорните условия!


Те ограничават и понякога са трудни за прекратяване. Затова прилагаме ясна ценова политика за всички софтуерни продукти с марка Microinvest.


Направете оценка на текущо използвания софтуер и сравнете с предлаганите от нас функционалности за счетоводен и складов софтуер, решения за електронни магазини, разносна търговия, хотелиерство и ресторантьорство. Ето малка част от възможностите на нашите решения: 

 

Счетоводители

Получавате винаги последна актуална законова промяна в програмите в най-кратки срокове. 

 
 • Система за електронен обмен, класификация и автоматично разпознаване и осчетоводяване на документи.
 • Автоматичен електронен обмен на фактури.
 • Автоматичен импорт на банкови извлечения.
 • Импорт в счетоводен софтуер от много и различни складови програми.
 • Електронен архив на документи.
 • Аналитичност и отчетност до най-детайлно ниво в счетоводната дейност. 
 

Търговци

Преминаването към решенията за складово стопанство на Microinvest, ще Ви гарантира използването на един от най-опитните ни продукти в сферата на търговията.

 
 • Непрекъснатото развитие на софтуера следва тенденциите и изискванията на бизнеса.
 • Ще имате възможност за издаване на целия документооборот и проследяването на стоково-материалния запас.
 • С голямата си гъвкавост, решението е приложимо за различни типове дейност
 • С модерните мобилни допълнения към него, ще можете да отпечатвате ценови етикети
 • да проверявате документи на входа и на изхода на склада, 
 • да управлявате търговците на път, 
 • да отчитате продажби от различни магазини и обекти. 
 

Електронни магазини

За всички собственици на електронни магазини и платформи за продажба е от съществена важност да имат пълен контрол върху поръчките, цените и наличностите.

 
 • Решенията на Microinvest, ще ви позволяват да синхронизирате онлайн и офлайн продажбите като проследявате всичко в един софтуер.
 • Интеграцията с най-популярните платформи за електронни магазини дава възможност за двупосочна комуникация на данните.
 • Получавате решение, с което въвеждайки данните за стоки в складовия софтуер, те автоматично могат да бъдат публикувани с наличности, описание и продажни цени във Вашия електронен магазин.
 • Сложете край на неизпълнените поръчки, некоректната наличност или невалидни продажни цени на сайта ви.
 

Хотели и ресторанти

Повишете заетостта във вашето място за настаняване като използвате комплексното решение за хотели и ресторанти в комбинация автоматична връзка с платформи за онлайн резервации.

 
 • Управление и контрол върху всички резервации с една програма. 
 • Сега може да управлявате целия процес по посрещане и изпращане на гости в хотела, сметки в ресторант, междинни бележки, фактуриране, задължителни регистри и отчет на туристически данък. 
 • Създайте Ваш собствен инструмент за продажби с помощта на директните резервации през Вашия сайт. 
 • В една обща система контролирате достъпа през електронните брави в хотела. 
 • Автоматично четене и разпознаване на лични документи. 
 • Създавате график на използваните услуги и изхранване, уикенд пакети, отстъпки за редовни гости. 
 • Мобилно приложение за камериерки, сервитьори и готвачи. Дигитално електронно меню.

 

Първите 100 потребителя, ще получат отстъпки до 80% от стандартните цениНеобходимо е да представите документ, удостоверяващ използването на друг софтуер.

 

 

 

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с консултант 

на Microinvest на 0700 44 700

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X