Microinvest Restaurant Plus
Размер: 0 MB
Дата: 04.04.2023
Версия: 3.07.03
Купи
Абонамент


Microinvest Restaurant Plus е модерно приложение, работещо под операционната система Android, което служи за  приемане на поръчки, отбелязване на приети и готови поръчки и автоматизиране на част от задачите на сервитьорите и  готвачите в ресторант, бар, клуб или кафене.

Програмата позволява бързо обслужване, дистанционна връзка с ресторантска система, отпечатване на междинни бележки на отдалечен принтер и централизирано управление на поръчките. Microinvest Restaurant Plus допринася за повишаване на ефективността на сервитьорите и готвачите и бързината на обслужване на клиентите.

При създаване на Microinvest Restaurant Plus са взети под внимание спецификите в ежедневната работа на сервитьори, бармани и готвачи, като по този начин програмата е изцяло пригодена за техните нужди. Чрез удобен, интуитивен интерфейс и правилно разпределение на задачите и отговорностите, Microinvest Restaurant Plus служи за постигането на организираност при обслужването на клиентите и контрол върху дейността на бар и кухня.

 

Microinvest Restaurant Plus QR
  Инсталирайте приложението и се насладете на всички предимства на Microinvest Restaurant Plus.

 

 

 

 

Предимствата, които Microinvest Restaurant Plus Ви дава:

 

 • Експресно обслужване на клиентите и удобство при изпълнение на ежедневните задачи на асервитьорите и готвачите;
 • Удобен интерфейс, лесен за изучаване и достъпен за всички потребители;
 • Постигане на минимално време за обработка на процесите;
 • Интеграция с водещи компютърни системи за управление на ресторант, кафе или клуб;
 
 
 

     Microinvest Restaurant Plus в полза на готвачите:

 

 • Извеждане съдържанието на поръчката;
 • Извеждане точното време на постъпване на поръчката;
 • Извеждане на изминалото време от постъпване на поръчката;
 • Разпределение на поръчките по маси;
 • Потвърждаване на определена поръчка като изпълнена;
 • Възможност за преглед на коментари към определена поръчка.
 
 

     

     Microinvest Restaurant Plus в режим сервитьор:

 

 • Бързо и лесно създаване на поръчки;
 • Разпределение на поръчките по маси и клиенти;
 • Добавяне на коментари към поръчка;
 • Възможност за преглед на готовите поръчки от кухнята;
 • Синхронизация на поръчките при работа с няколко сервитьори.
 
 
 
 

          Microinvest Restaurant Plus_screen 1 Microinvest Restaurant Plus_screen 2  Microinvest Restaurant Plus_screen 3Microinvest Restaurant Plus_screen 4

 
 
 
 
       

 

 contacts

Имате нужда от съдействие?

 Свържете се с консултант на Microinvest
 

 

 

 

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X