Ate.bg
Размер: 0 MB
Дата: 03.06.2022
Версия: 3.00.01

Електронно меню с QR код за ресторанти и заведения от ново поколениеate.bg-register button


 

Какво представлява ate.bg?

 

Ate.bg е иновативно решение, предлагащо модерно и бързо обслужване на клиентите в заведения и ресторанти. Представлява система за електронно меню, чрез която клиентът може да направи поръчка, директно от личното си мобилно устройство, без да чака сервитьор. Менюто се достъпва след сканиране на QR код, поставен на всяка маса в заведението. Ate.bg допринася за оптимизирането на работата на персонала и подобряване на обслужването на клиентите. Ate.bg е неразделна част и функционално разширение на софтуера за ресторант Microinvest Склад Pro Light - Ресторант. 

ate.bg-qr code
 

Сканирайте демонстрационното

меню на ate.bg и разгледайте

на Android устройство.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как се инсталира ate.bg? 

             

  • Внедряването на ate.bg изисква единствено наличието на Интернет връзка;

  • Настройката e лесна и отнема по-малко от 1 час;

  • Минимални хардуерни инвестиции, без поддръжка на сложни системи.                                                                                                                                                


               

За какви обекти е подходящо?

 

Ate.bg е отлично решение за ресторанти и заведения, които искат да оптимизират работата на своите служители и същевременно да осигурят на клиентите си един иновативен, модерен и удобен начин на обслужване.         

Системата е подходяща и за обекти, които изпитват затруднения в намирането на персонал, искат да подобрят бързината на обслужването и да се справят с обработването на голям обем поръчки.

 

 

ate.bg-menu1              ate.bg-menu2

        

 

      

ate.bg-menu3

 

 

 

 Функционални възможности и предимства:

 

ate.bg-icon1     

Съвременна система за електронно самообслужване

ate.bg-icon2            

Подобрява организацията на работния процес в заведението

ate.bg-icon3  

Различни визуални стилове и цветово оформление

 ate.bg-icon4  

Спестява време и облекчава част от задачите на обслужващия персонал и по този начин

елиминира нуждата от голям брой сервитьори

 ate.bg-icon5  

Бърз бутон за повикване на сервитьор 

 ate.bg-icon5  

Минимални изисквания към техническото оборудване, без допълнителни инвестиции за хардуер

ate.bg-icon7  

Възможност за поръчка от вкъщи 

 ate.bg-icon8  

Изпращане на съобщение за желан начин на плащане - в брой, с карта.


 

 

Регистрирайте се сега на www.ate.bg 

и използвайте 15 дни безплатно!

 ate.bg-register button

 

 

 

Полезни материали

Полезни материали:


 

 

 ate.bg-screen1ate.bg-screen2ate.bg-screen3

ate.bg-screen4ate.bg-screen4ate.bg-screen6

 

 

contact

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с консултант на Microinvest

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X