Microinvest Control Pro
Размер: 0 MB
Дата: 05.10.2022
Версия: 3.07.01
Купи
Абонамент

 

Mобилно приложение за проверка и контрол на входящи и изходящи операции

 

Microinvest Control Pro представлява модерно мобилно приложение, посредством което операторът избира или сканира вече създадена в Microinvest Склад Pro операция, зарежда съдържанието на документа на екрана на мобилното устройство и маркира стоките по документа. Операцията завършва успешно при пълно съвпадение на вида и количествата на стоките, при наличие на разминаване между въведената операция и фактическата наличност се създава протокол за разлика.

 

Microinvest Control Pro

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Основни предимства на Microinvest Control Pro

 

 • Елиминира риска от възникването на грешки, поради несъответствие между заявените стоки и реално получените;
 • Извършва проверка за съответствие между подготвените и продадените пратки;
 • Позволява отдалечен контрол на фактурите в реално време;
 • Удобен при събиране на пакети от електронни магазини, без междинна разпечатка на документи;
 • Лесна навигация;
 • Многоезичен и интуитивен интерфейс;
 • Работа със скенер или ръчно избиране на артикулите.
 • Съвместимост с най-популярните Android устройства;

 

 

 

Функционални възможности

 

 

       Microinvest Control Pro автоматизира проверката на операциите. Приложението изпълнява следните операции:

 • Проверка на извършени продажби;
 • Контрол и проверка на получени доставки;
 • Бързо търсене на стоки в големи номенклатури;
 • Основни дневни справки за операции, плащания и наличности.

 

 

 

Microinvest Control Pro поддържа автоматична актуализация през Google Play,  с което е осигурен постоянен достъп до последна версия - сложна инсталация или друга сервизна дейност не са необходими.

Microinvest Control Pro

 

               Инсталирайте продукта и вижте как

               работи с реални данни.

 

 

 

 

Microinvest Control Pro - screen 1 Microinvest Control Pro - screen 2 Microinvest Control Pro - screen 3Microinvest Control Pro - screen 4

 

 

 

 

 

 contacts

Имате нужда от съдействие?

 Свържете се с консултант на Microinvest

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X