microinvest-software-RDP-server

Продуктите на Microinvest на RDP сървър

 

 

Управлявайте централизирано локалните и отдалечените работни места във Вашата компания през RDP сървър

 

 

 

 

 

 

RDP (Remote Desktop Protocol) технологията има няколко безспорни предимства, като:

 

  • Централизирано управление на всички ресурси – софтуер, файлове, папки и поща;
  • По-лесно администриране на системата от IT специалистите;
  • По-висока безопасност - един антивирусен софтуер на сървъра следи всички отдалечени клиенти;
  • Скоростта на работа зависи единствено от централния сървър, добавянето на по-стари компютри не пречи на системата;
  • Разширяването на сървъра (RAM, дискове и процесор) подобрява работата на всички потребители;
  • Сигурна защита на операциите и данните;
  • Клиентите могат да имат различни модели устройства и компютри, но използват пълните ресурси на централния сървър.
 

Допълнително предимство при използване на RDP технологията е централизираната актуализация на софтуера, при което всички отдалечени работни места имат достъп до една и съща версия на продукта.

 

Следва да се има предвид, че при описаната технология паметта и процесорът се споделят от всички потребители и това може да доведе до забавяне при едновременно съставяне на тежки справки.

 

При работа с RDP сървър лицензирането се извършва на базата на броя едновременни връзки, като всяка нова връзка (отделен потребител) към сървъра се равнява на един допълнителен лиценз на съответния софтуер.

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X