Работа на продуктите на Microinvest върху виртуални машини на централен сървър

 

Microinvest-software-on-virtual-machine

 

 

 

Технологията позволява централизирано управление на локални и отдалечени работни станции със споделяне на ресурсите на централния сървър.

 

 

 

 

 

 

Предимства на работата с виртуални машини:

 

  • Централизирано управление на ресурсите – софтуер, файлове, папки и поща;
  • По-лесно администриране на системата от IT специалистите;
  • По-висока безопасност, всяка отделна виртуална машина представлява независима единица, която не се влияе от работата на другите виртуални машини на същия сървър;
  • Скоростта на работа зависи единствено от централния сървър, всяка виртуална машина динамично заделя ресурси при необходимост;
  • Бързо възстановяване на виртуалната машина при атака от вируси или друг проблем;
  • Лесно разделяне на ролите, един сървър може отделно и независимо да съхранява база данни и индивидуални виртуални машини на потребителите;
  • Разширяването на сървъра (RAM, дискове и процесор) подобрява работата на всички потребители.
 

Виртуалните машини позволяват изравняване на параметрите на отделния компютър, създадената виртуална машина може да задели необходимата памет, да използва точно определени ядра на процесора и да има достъп до определен хардуер, по преценка на системния администратор.

Виртуализацията позволява много лесно добавяне, изключване, преместване и разширяване на работния компютър, който съществува чрез виртуална машина.

 

При работа с виртуални машини може да се използват големи дейта центрове, при което не се прави инвестиция в сървъри или друга техника, а ресурсите се вземат под наем, срещу месечна абонаментна такса.

 

При работа с виртуална машина, лицензирането се извършва чрез допълнителен лиценз, като всяка нова виртуална машина (отделен потребител) изисква индивидуален лиценз за работа с виртуална машина на съответния продукт от Microinvest.

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X