Избор на брой актулизации за продукти
Microinvest Склад Pro Microinvest Склад Pro Light
Microinvest Делта Pro Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
Microinvest Баркод Принтер Pro
Вариант Брой актуализации Предлаган/и пакет/и за актуализация Сума за плащане (евро без ддс) Допълнително
I.
II.

 

*Забележка: От 15 Януари до 15 Март всички актуализации се оскъпяват с 30%
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X