3.07.102
1.    Възможност за продажби в не-СУПТО режим.
2.    Възможност за бърза рекламация.
3.    Добавена настройка, при която всички операции се извършват с 20% данъчна ставка.
4.    Отстранен проблем с ширината на печат при нефискален принтер Datecs DPP 350.
5.    Отстранен проблем с печата при нефискален принтер Daisy 20RMP.
6.    Променен механизъм за изпращане на данните към Microinvest за по-добра последваща поддръжка.
3.07.101
1.    Решен проблем с не правилно добавяне на служебна партида вследствие на закръгление.
2.    Решен проблем със забрана за печат на фактура.
3.    Решен проблем при изтриване на ред от операция при не партидна база и включена бърза редакция на количество.
4.    Решен проблем с изрязване на въведения номер при печат на сторно „Тремол“.
5.    Възстановена функционалност за търсене по БУЛСТАТ.
6.    Решен проблем със загуба на уникален номер на продажбата.
7.    Решен проблем с локализация на настройките.
8.    Решен проблем с частично взимане на данните при синхронизация.
9.    Автоматично избиране на алтернативен метод за изчисление.
10.    Добавена функционалност. Работа с баркод четец. Дейзи LZ-02.
11.    Добавена възможност за печат на справките при наличие на не фискален принтер.
12.    Добавена справка „Поръчка по стоки“.
13.    Добавена справка „Доставка по стоки“.
14.    Добавено закръгляване на суми в операция поръчка.
15.    Добавено визуално уведомление при въвеждане на количество, част от по-голямата мерна единица.
16.    Добавена възможност за филтриране на последно продавани стоки за избрания партньор. За по бързо въвеждане на стоките в операцията.
17.    Добавена възможност за определяне на падеж (дата за изпълнение) при генериране на поръчката.
18.    Добавена възможност за определяне на изпълнител при генериране на поръчката.
19.    Добавена възможност за филтриране на поръчките предназначени за текущия потребител.
20.    Добавена възможност за множествено частично разплащане.
21.    Добавена информация за реализирания % от потребителя на база продажби.
22.    Оптимизация при зареждането на базите при конфигуриране на мениджъра.
23.    Добавяне към стойността на поръчката в прозореца за трансформации ддс, когато операцията е без ддс и фирмата е регистрирана по ддс.
3.07.100
1.Променен модул за комуникация с фискални устройства

2.Добавени фискални устройства
2.1. Datecs DP-05
2.2. Datecs DP-25
2.3. Datecs DP-35
2.4. Datecs WP-50
2.5. Datecs FMP-10
2.6. Datecs WP-50X
2.7. Datecs DP-25X
2.8. Datecs FMP-350X
2.9. Datecs FMP-55X
2.10. Daisy Compact S
2.11. Daisy Compact M
2.12. Daisy eXpert SX
2.13. Daisy Perfect S 01
2.14. Daisy Perfect SA
2.15. Daisy NX21 01
2.16. Tremol A19 Plus
2.17. Tremol M20
2.18. Tremol M23
2.19. Tremol S25
2.20. Tremol S21
2.21. Tremol SB
2.22. Tremol FP07-KL-V2
2.23. Tremol FP01-KL-V2
2.24. Tremol FP03-KL-V2
2.25. Tremol FP15-KL-V2
2.26. Tremol S-KL-V2
2.27. Eltrade B1 KL
2.28. ZIT B20
2.29. ZIT B30
2.30. Datecs DPP-350C

3.Променена функционалност за работа съобразена с Наредба-18
3.07.014
1. Променен протокол за комуникация с фискално устройство FMP10KL, поради промяна на фърмуера на устройствата (наредба 18)
2. Променен протокол за комуникация с фискално устройство TREMOL FP07KL, поради промяна на фърмуера на устройствата (наредба 18)
3.07.013
1. Променен метод на комуникация с принтерите с цел работа на Windows 10 операционна система.
2. Оправен проблем - при печат с втора мерна единица.
3. Оправен проблем - при операция рекламация с партиди.
4. Оправен проблем - при печат на нефискализиран принтер FMP-10
3.07.011
1. Подобрена функционалност - В операция "Трансфер" списъка с обекти вече е сортиран по име
2. Оправен проблем - При зададена забележка към фактура, ако забележката съдържаше нов ред имаше проблем при печата
3. Оправен проблем - В офлайн режим, при работа с последна продажна цена, избран партньор, чиято ценова група е "Последна продажна цена", ако стоките които трябва да се покажат в екрана за избор на стоки са повече от 1000 вадеше съобщение, че не може да извлече последните продажни цени
4. Оправен проблем - При едновременна синхронизация на няколко у-ва понякога се получаваше дублиране на синхронизацията на едното у-во и загуба на данните на другото у-во.
3.07.010
1. Оправен проблем - Програмата не разпознаваше винаги баркодове прочетени през камерата
2. Подобрена функционалност - Оптимизиран алгоритъм за зареждане на задълженията
3. Оправен проблем - При премахване на стока от операция при включен бърз режим за промяна на цените приложението забиваше
4. Оправен проблем - При задаване на име на документ "Стокова разписка" от "Настройки за принтиране", името не винаги се задаваше
5. Оправен проблем - При включен GPS Tracker, когато телефона не успееше да вземе местоположението (при липса на GSM сигнал, WiFi и GPS) програмата хвърляше грешка и се затваряше
6. Нова функционалност - Редакция на стока
7. Нова функционалност - Създаване на стока
8. Нова функционалност - Детайлен отчет на фискалната памет от дата до дата (за фискални принтери Datecs FMP-10KL и Tremol FP07)
9. Нова функционалност - GPS Tracker
9.1. Във фонов режим (на всеки 20 минути, без опция за настройка на интервала)
9.2. При вход в системата
9.3. При направена операция (със запис на типа операция, номер на операция и партньор)
9.4. Ръчно (с възможност за въвеждане на партньор и забележка (възможност за отбелязване партньора и/или забележката като задължителни полета))
10. Нова функционалност - Добавен нов език - Гръцки
11. Нова функционалност - В прозореца за разплащане вече излиза и общото задължение на партньора (ако сме в офлайн режим общото задължение ще излиза само при изключена настройка "Забрана за прехвърляне на старите задължения")
12. Нова функционалност - При задържане върху партньор в екрана за избор на партньор в менюто има "Навигация". Прави се опит да се извлече адреса в следния ред:
13. Ако партньора има GPS информация в адреса си директно се използват координатите
14. Прави опит да се вземе местоположението по въведения адрес и град на партньора
15. Изважда се прозорец за въвеждане/редакция на адреса, който да се търси местоположението
16. Нова функционалност - В прозореца за разплащане, ако дните за плащане на партньора са >0, по подразбиране плащането се слага 0.
17. Подобрена функционалност - В офлайн режим, при работа с последна продажна цена, избран партньор, чиято ценова група е "Последна продажна цена", ако стоките които трябва да се покажат в екрана за избор на стоки са повече от 3000 вадеше съобщение, че не може да извлече последните продажни цени
3.07.009
1. Нова функционалност - Групирано разплащане на документи с прихващане. Също така ако всички избрани документи са продажби може да се издаде 1 фактура за всички избрани документи.
2. Нова функционалност - Смесена операция. Смесената операция трябва да бъде разрешена от настройката "Бърза рекламация" в настройките на приложението.
3. Нова функционалност - Постоянна забележка към операция.
4. Нова функционалност - От меню "Инструменти" може да бъде сменен адреса на услугата, без да се изтрива базата данни.
5. Нова функционалност - При синхронизация програмата проверява датата и часа на сървъра и ако датата и часа на сървъра се разминава с датата и часа на устройството с повече от 30 минути дава грешка. Освен това преди запис на операция сверява текущата датата и час с датата и часа на последната операция (или последната синхронизация, ако не е направена операция след синхронизацията) и ако текущия дата и час е по-ранен дава съобщение за грешка.
6. Нова функционалност - Обновяване на поръчките в операция "Трансформация" (само за офлайн режим на работа). Телефона проверява за нови не трансформирани поръчки от неговия обект и ако има ги изтегля. Необходима е връзка към Manager-а (през Wireless, 3G или кабел(Само за Windows Phone 7.x))
7. Нова функционалност - Възможност за избиране на мярна единица е екрана за избор на партиди. При смяна на мярната единица, наличните количества и доставната цена (ако се вижда) се променят за избраната мярна единица.
8. Нова функционалност - Добавена поддръжка на нефискален принтер Datecs DPP-450
9. Нова функционалност - Програмата вече се съобразява с настройката "Скриване на количествата в таблицата със стоките"
10. Подобрена функционалност - Навигация в операция Трансформация. Навигацията работи вече за всички държави. Името на държавата се взема от избрания регион на операционната система. При не намерен адрес (или липсващ) на партньора излиза прозорец за проверка и редакция на адреса.
11. Подобрена функционалност - При опит за трансформация на поръчка в продажба се проверява дали потребителя има права за операция "Продажба"
12. Подобрена функционалност - В екран "Справки за операции" не излизаше сума на документа за Поръчките.
13. Подобрена функционалност - Оптимизация при работа с последна продажна цена. При включена настройка "Работа с последни продажни цени" във офлайн режим и избран партньор с ценова група "Последна продажна цена" много бавно се зареждаше списъка със стоките (при база с 450 артикула - над 20мин.). След оптимизацията списъка се зарежда за 5сек. (Благодарение на Жоро от Благоевград, който много държеше да го спомена в ChangeLog-а :D)
14. Оправен проблем - При печат понякога се получаваше разлика от 1ст. между платеното и задължението
15. Оправен проблем - При създадена нова партида в офлайн режим, когато партидата се използва в повече от 1 операции синхронизацията не минаваше
16. Оправен проблем - При направена поръчка с отстъпка, при операция трансформация отстъпката се смяташе още 1 път.
17. Оправен проблем - При изпращане на данни се изтриваха всички поръчки от телефона и в резултат на това в операция Трансформация нямаше нито една поръчка.
3.07.008
1. Нова функционалност - При печат на принтери Datecs DPP-250 или DPP-350 ако има зададено лого, то се печата.
2. Нова функционалност - Поддръжка на Bluetooth баркод четец.
3. Нова функционалност - В екрана за избор на партиди вече се визуализира и местоположението на партидата
4. Нова функционалност - Операция Трансфер (налична само в онлайн режим на работа)
5. Нова функционалност - Операция Трансформация.
6. Нова функционалност - Работа с последна продажна цена (в онлайн И ОФЛАЙН !!!)
7. Нова функционалност - Филтриране в операция "Разплащане" както по дата, така и по тип плащане
8. Нова функционалност - При въвеждане ЕИК на партньора могат да се попълват другите данни за фирмата.
9. Нова функционалност - Навигация. В операция "Трансформация" при избор на поръчка има и бутон "Навигация". Ако за партньора има зададен (точен) адрес, програмата трябва да пусне default-ното приложение за навигация и да зададе за цел на маршрута адреса на партньора
10. Оправен проблем - При работа в офлайн режим за операциите "Продажба", "Дебитно Известие" и "Инвентаризация" бяха възможни грешни налични количества (не засяга данните на сървъра). (Техническа информация: Linq връща моделите, които при редакция директно влизат в базата данни.)
11. Оправен проблем - В екрана за избор на стока за операциите, при които количеството в склада се увеличава (Доставка, Рекламация и т.н.) се показваше грешно налично количество след добавена стока.
12. Оправен проблем - Не правилно подпачване на доставната цена, в резултат на което стоката се изписваше от грешна партида
3.07.007
1. Нова функционалност - Добавена настройка "Надчислявай ДДС в края на документите (важи за нефискални документи)" - при включена настройка при печат на нефискален документ цените на стоките се печатат без ДДС, след което ДДСто се надчислява в тотала.
2. Оправен проблем - При използване на автоматичен печат след излизане от програмата всички настройки се губеха
3. Оправен проблем - При печат на операция от "справки за операции" и работа с настройка "Цените са без включено ДДС" цените на бележката не бяха правилни
4. Подобрена функционалност - Във формата за печат много лесно можеше да се натисне бутона за излизане вместо бутона "Печат". За това е направена следната модификация - при натискане на бутона за излизане без да е разпечатан документ излиза прозорец за потвърждение.
5. Нова функционалност - Добавена поддръжка на нефискален принтер "3Logic RPP02"
6. Нова функционалност - Във формата за избор на количесва от партиди вече може да се напише желаното количество и програмата автоматично го разпределя по партидите
7. Оправен проблем - При продажба на стока със 100% отстъпка, отстъпката се смяташе, но не се разпечатваше на разпечатани бележки.
8. Нова функционалност - При печат на нефискален документ отстъпките се печатат освен като сума и като процент
9. Нова функционалност - При операция "Рекламация" и "Кредитно известие" могат да се създаде партида, ако тя вече не съществува
10. Оправен проблем - Дублиране при синхронизация
11. Нова функционалност - След създаване на нов партньор или редакция на съществуващ партньор, той автоматично се избира за операцията
12. Нова функционалност - Освен останалата информация за партньора, вече се печата и телефон (ако има такъв)
13. Нова функционалност - При печат на нефискален принтер в шапката се печата и телефона на нашата фирма (ако има такъв)
14. Нова функционалност - При печат на какъвто и да е нефискален документ името на типа на плащането се взема от програмата
15. Нова функционалност - При печат на Рекапитулация се печата и името на обекта
16. Оправен проблем - в операция Разплащания операциите, при които длъжниците сме ние (Доставка, Рекламация и Дебитно Известие) излизаха със знак + (вместо -, защото ние ги дължим).
17. Нова функционалност - Търсенето на стоки става освен по име и по Баркод1, Баркод2, Баркод3 и Код. Освен това отделните думи в търсенето може да не са последователни.
18. Оправен проблем - При печат на "Стокова разписка", понякога сумата изпечатана като остатък по документ не беше вярна
19. Оправен проблем - След направена "Доставка", при работа с партиди, и започване на нова операция различна от "Доставка" беше невъзможно да се избере стока различна от последната доставена.
20. Нова функционалност - Вече може да се прави "Рекапитулация с преброяване на банкнотите". За целта от операция "Рекапитулация" се натиска новодобавения кръгъл бутон долу с картинка на принтер и доларче. Въвеждат се бройките от всеки номинал банкноти и стотинки и се натиска печат.
21. Оправен проблем - Грешно пресмяташе стойността за "Разходи за кредни известия" и "Разходи за рекламации" в "Рекапитулация"
___________________01.09.2014___________________
1. Оправен проблем - Не валидираше правилно адреса на услугата, когато е зададен порт.

___________________03.09.2014___________________
1. Подобрена функционалност - По-добър печат с принтер 3Logic RPP-02
2. Подобрена функционалност - Оптимизирана работата на "Автоматичен печат"
3. Нова функционалност - След като при работа с партиди за операции "Рекламация" и "Кредитно известие" могат да се създават партиди, то вече могат да се виждат и стоките, които нямат наличност.
4. Оправен проблем - Грешни цени в "Справки за операции" при включена настройка "Алтернативен метод за пресмятане на цените"
5. Оправен проблем - Грешни цени на нефискални бележки при включена настройка "Печат на ДДС в края на документа"
6. Оправен проблем - Грешка при повторен печат
7. Оправен проблем - При избор на партиди, ако въведем по-голямо от цялото налично количество излиза грешка, но след това ако променим количеството на по-голямо от партидата, но по-малко от общото количество - грешно валидираше количеството.
8. Оправен проблем - При плащане към операция = 0, и опит за печат на фискална фактура излиза съобщение, че не може да се разпечата фискална фактура и ако искаме да продължим ще се разпечата не фискална фактура, но ако откажеш не се отпечатва нищо и след това се презкача 1 номер на фактура.

___________________18.09.2014___________________
1. Оправен проблем - При работа в онлайн режим, при печат плащанията излизаха с нулева стойност
2. Нова функционалност - Програмата вече се съобразява с настройката "Регистрация по ЗДДС". ! ВНИМАНИЕ ! Изисква версията на Warehouse Pro Phone Manager от същата дата)
3. Нова функционалност - Програмата вече поддържа писане на забележка към Фактура. Забележката може да се зададе от екрана за избор на тип документ за печат (в менюто). Веднъж задедана забележката ще се печата винаги на всички фактури (фискални и не фискални) докато не бъде променена.
4. Оправен проблем - Не възможно разплащане на операция при която ние дължим пари (Доставка, Рекламация, Кредитно известие, частен случай на Ревизия)
5. Оправен проблем - Грешни суми на Стокова разписка и не фискална фактура при наличие на авансово плащане
6. Нова функционалност - В детайлите на стоката вече се вижда и доставната цена (ако не е изрично забранено)
7. Подобрена функционалност - По-правилно изчисляване на сумите при печат и включена настройка "Печат на ДДС в края на документа"

___________________17.10.2014___________________
1. Оправен проблем - При натискане бутона за запис на операция в екрана за разплащане, беше възможно бутона да бъде натиснат повече от веднъж и това водеше до запис на втора операция (но със същия номер).
3.07.006
1. Оправен проблем - при синхронизация на нови партньори по някога приложението изкарваше съобщение за неочаквана грешка, след което при нов опит за синхронизация се губеха партньори и документите на изгубените партньори се пишеха на някой от другите нови партньори
2. Оправен проблем - при някои от по-слабите устройства се получаваше възможност бутона за синхронизация/изпращане на данни да се натисне повече от 1 път, което водеше до дублиране на синхронизацията.
3. Оправен проблем - при издаване на фактура, към операция без плащане в програмата фактурата влизаше винаги "В брой"
4. Оправен проблем - при издаване на фискален документ към операция без плащане документа излиза нефискален, но в справки->документи->касови бележки излизаше като фискален
5. Нова функционалност - нова страница със справки за оперциите направени в offline режим и възможност за печат
6. Оправен проблем - при разплащане на стар документ и печат на фактура на фактурата пишеше само разплатената сума, вместо сумата на целия документ.
7. Оправен проблем - при печат на стокова разписка към операция, която частично или изцяло е платена с авансово плащане, то не излизаше.
8. Нова функционалност - Възможност за продажба без ДДС в операция Продажба. Настройката се намира в менюто на операция Продажба. Освен това има настройка в страницата с настройки за това дали да се разреши продажбата без ДДС или не.
9. Подобрена функционалност - Редизайн на формата за печат. Бутоните са заменени с радио бутони с цел елиминиране на проблема, когато по погрешка се натиска един бутон вместо друг.
10. Нова функционалност - Автоматичен печат
11. Нова функционалност - Потребителите вече се ограничават по обект
12. Подобрена функционалност - В главното меню има нов елемент - Поддръжка. Функционалността на страницата е изпращане и получаване на база данни и настройки от клиентско устройство (същата като в меню Инструменти с тази разлика, че тук не се изисква парола за вход).
13. Нова функционалност - Програмата вече се съобразява с настройката "Срий доставните цени" от Склад Про
14. Подобрена функционалност - При печат на фискална фактура, нефискална фактура или стокова разписка при липса на някоя от информациите за получателя - Булстад, ДДС Номер, Град, Адрес, МОЛ, реда не се отпечатва (преди излизаше например: Булстад: (празно), ДДС Номер: (празно) и т.н.)
15. Нова функционалност - Добавена възможност за пускане на услугата на порт различен от този по подразбиране
16. Нова функционалност - Настройките за печата могат да се променят без да се минава през всички стъпки на настройки на програмата.

___________________30.05.2014___________________

1. Добавена функционалност - обединяване на еднакви стоки на ниво операции (нов бутон).
2. Оправен проблем - диалогов прозорец при сканиране с баркод, cross-thread проблем.
3. Оправен проблем - дублиране на синхронизации
4. Оправен проблем - Единичните цени на нефискалната не бяха вярни
5. Оправен проблем - Програмата даваше грешка, когато нещото, по което е сортирана номенкларутара със стоките или със партнорите няма стойност
6. Оправен проблем - проблем с връщането към основния екран от екран справки за операции

___________________09.06.2014___________________

1. Оправен проблем - в offline не можеше да се направи повече от 1 синхронизация, без да си затворил приложението
2. Оправен проблем - проблем с ъпдейтването на локалната база към версия 6 когато се работи в online режим
3. Подобрена функционалност - оправена неконсистентност в бутоните към операциите
4. Оправен проблем - невъзможно излизане от страницата "Справки за операции"
5. Оправен проблем - Програмата даваше грешка, когато нещото, по което е сортирана номенкларутара със стоките или със партнорите няма стойност (2)

___________________18.08.2014___________________

1. Оправен проблем - При работа в offline режим - при създаване на нов партньор и след това редакция на новосъздадения партньор при синхронизацията данните на новия партньор отиваха върху данните на стар партньор и други грешки.
3.07.005
1. Подобрена функционалност - Във Warehouse Pro Phone Manager имената на устройствата могат да са на кирилица без да излизат
2. Оправен проблем - При включена настройка "Обединяване на еднаквите стоки" и работа с база без партиди се получаваше следното: Добавена стока А с количество 2 -> Добавена стока А с количество 3. В операцията има 3 пъти стока А - с количество 2, 3 и 5.
3. Оправен проблем - В операция Инвентаризация при променено количество от отрицателно на положително (примерно от -1 на 30) пишеше (30 item - -1 item) ... Сега пише (30 item + 1 item)
4. Нова функционалност - Поддръжка на нефискален принтер Datecs CMP-10. ЗАБЕЛЕЖКА: PIN-а за Pair към принтера е последните 4 символа от MAC Address-а на Bluetooth-а. Windows Phone не позволява писането на букви за PIN код, за това използваме следния трик - пишем PIN-а (с буквите) някъде другаде (в email, sms, One Note ...), копираме текста и го paste-ваме в полето за въвеждане на PIN.
5. Подобрена функционалност - Зареждането на стоките с включена настройка за показване на останалото количество е оптимизирано 500 пъти (при 4700 стоки 258с. преди и 0,4 с. сега)
6. Нова функционалност - Четене на баркод от камерата, достъпва се от всяка операция или от страница за избор на стока.
7. Нова функционалност - Бърза промяна на количествата на стоките на ниво операция, достъпва се от менюто при ниво на операция, настройка за потребителя е.
8. Нова функционалност - Не се позволява да се добавят две устройства с еднакви имена.
9. Нова функционалност - Добавена настройка "Забрана за прехвърляне на стари задължения".

___________________20.03.2014 (САМО за Windows Phone 8)___________________

1. Подобрена функционалност - оптимизирана работа с фискален принтер Tremol FP07
2. Нова функционалност - Закръгление на печата. Възможен избор между Стандарт, 0.000, 0.0000, 0.00000. Настройката работи САМО при изключена опция "Алтернативен метод на изчисление"!

___________________28.03.2014 (само за Windows Phone 8)___________________

1. Оправен проблем - при печат с нестандартно закръгление на нефискални принтери Datecs DPP250, Datecs DPP350 и Datecs CMP10 закръглението не излизаше
2. Оправен проблем - при включен алтернативен метод на изчисление и работа без партиди имаше проблем
3.07.004
1. Оправен проблем - Грешка с актуализацията на кеша на стоки и партньори при преминаване последователно два пъти през настройки.
2. Оправен проблем - При навигациите между различните страници (за избор на стоки, за добавяне на стоки и т.н.) понякога избрания партньор изчезваше и това водеше до запис на операции с PartnerID=0
3. Оправен проблем - Печата не гледаше дали стоката не е по втора мерна единица
4. Оправен проблем - При метод на работа - FEFO програмата работеше все едно работим без партиди
5. Оправен проблем - При печат на фискална фактура на у-во Datecs FMP10-KL не излизха надписите "Подпис:" както и "ДДС"
6. Нова функционалност - При печат на нефискална фактура и нулево плащане на бележката се изписва избрания начин на плащане, както и ако плащането е по сметка - банкова информация
7. Нова функционалност - Подреждането на стоките, партньорите и задълженията се запазва и при всяко отваряне на съответната номенклатура, елементите ще бъдат сортирани по каквото са били сортирани предишния път
8. Нова функционалност - При печат на фактура се изпечатва и дата на падеж
9. Нова функционалност - Поддръжка на нефискален принтер Datecs DPP-250
10. Нова функционалност - Поддръжка на нефискален принтер Datecs DPP-350
11. Нова функционалност - В номенклатурата със стоки може да се показва и наличното количество на всяка стока. Това е настройка, която може да се включва и изключва от менюто на страницата
12. Нова функционалност - В екрана за плащане е добавен бутон с картинка на моливче в дясно от полето за плащане. Бутона служи за превключване на плащането между 0 и задължението (както в Склад Pro Mobile)
13. Оправен проблем - Грешно записване в Store таблицата при доставка на стоки от една партида. Когато правихме доставка на стоки и създаваме нова партида се създаваше отделен запис за всяка партида въпреки че са от една и съща партида.
14. Оправен проблем - Групиране на еднаквите стоки и визуализиране при поръчка на първа и втора мерна единица.
15. Нова функционалност - При печат на стокова бележка и нулево плащане на бележката се изписка избрания начин на плащане, както и ако плащането е по сметка - банкова информация. Освен това се разпечатва и оставащата сума за плащане по документа.
16. Оправен проблем - При използване на настройката "Обединяване на еднаквите стоки" реда на добавяне на стоките се губеше
17. Оправен проблем - При използване на настройката "Алтернативен метод на пресмятане" и печат на фискална бележка или фискална фактура и стоки с отстръпка се получаваше разлика в парите или на бележката излизаше "Ресто"
18. Оправен проблем - При печат на фактури в offline режим на работа в таблицата Operations се записваше грешен номер на издадената фактура и в последствие номерата ставаха грешни.
19. Нова функционалност - Вече могат да се печатат отчети на фискалната памет от дата до дата
20. Нова функционалност - Файловете на програмата (база и настройки) на устройства с операционна система Windows Phone 8 могат да се достъпват през FTP
21. Нова функционалност - може да се виждат детайли за стоката чрез задържане на натиска върху съответната стока.
22. Нова функционалност - Поддръжка на нефискален принтер Datecs FMP-10
23. Нова функционалност - Добавен нов език - Арменски (Само за Windows Phone 8)

___________________28.01.2014___________________

1. Оправен проблем - Неправилна визуализация на количествата във формата за операция Ревизия - сега е от въведеното количество изваждаме количеството което трябва да имаме. Корекция на изчисляването на цената.
2. Оправен проблем - Завъртане на телефона в рекапитулация и изваден диалог за печат
3. Оправен проблем - подобряване на заглавията на съобщенията за грешки при комуникация с принтера
4. Оправен проблем - При смяна на нефискален с фискален принтер никога не се разрешаваше справка по дати
5. Оправен проблем - При промяна на отстъпка при продажба и дебитно известие не се променяха цените на отделните продукти
6. Оправен проблем - Количеството на стока в операция поръчка се променяшв когато добавиш нов продукт, сега си остава същото
7. Оправен проблем - Промяна на някои стрингове
3.07.003
1. Нова функционалност - От Склад Pro Phone вече могат да се издават кредитни известия
2. Нова функционалност - От Склад Pro Phone вече могат да се издават дебитни известия
3. Нова функционалност - Версията за операционната система Windows Phone 8 поддържа печат на фискални устройства Datecs FMP10-KL и Tremol FP07. Могат да се издават фискални(касови) бележки, нефискални бележки(стокови разписки), Фискални фактури, Нефискални фактури. Също така може да се разпечатват справките от операция "Рекапитулация". Също така могат да се задават дата и час на устройствата както и да се правят дневни отчети с нулиране(Z-отчет) и без нулиране(X-отчет). Има възможност и за разпечатване диагностичната информация на устройството.
4. Нова функционалност - Версията за операционната система Windows Phone 8 поддържа печат на повече от едно устройство. Преди разпечатване се посочва на кой от добавените принтери искаме да печатаме.
5. Нова функционалност - При влизане в настройки и работа в offline режим програмата проверява дали има несинхронизирани данни с цел да се избегне изтриването на несинхронизираните данни.
6. Нова функционалност - В номенклатурата със стоки се визуализира код на стоката
7. Нова функционалност - В номенклатурата със стоки може да се търси по код на стоката
8. Нова функционалност - Номенклатурата със стоки може да се сортира по код на стоката
9. Нова функционалност - В номенклатурата с партньори се визуализира код на партньора
10. Нова функционалност - В номенклатурата с партньори може да се търси по код на партньора
11. Нова функционалност - Номенклатурата с партньори може да се сортира по код на партньора
12. Подобрена функционалност - В основния екран на всяка операция, добавените към операцията стока се визуализираше по следния начин: ред1 - [име на стока] ред2 - Количество: [количество] [мерна единица]. В новата версия визуализацията става по следния начин: ред1 - [име на стока] ред2 - [количество] [мерна единица] x [единична цена за мерната единица] [валута] - [отстъпка]% = [цена за този ред] [валута]. Например: 1,000 бр. х 2,50 BGN - 50% = 1,25 BGN
12. Подобрена функционалност - променени текстове. Някои от текстовете са променени с цел яснота, а други поради това, че не се събират на екрана
13. Подобрена функционалност - Понякога излизаше грешка при синхронизиране на по-големи бази
14. Оправен проблем - При създаване на партньор в offline режим базата не можеше да се синхронизира
15. Оправен проблем - При редакция на партньор (и в online и в offline режим) излизаше грешка
16. Оправен проблем - Неправилно визуализиране на операция "Разплащания" в Landscape режим
17. Оправен проблем - При редакция на партньор в online режим на работа, промените не се визуализираха в номенклатурата с партньорите, докато не се направи ъпдейт на кеша на ръка
18. Оправен проблем - Актуализиране на валута след промяна на база с различна валута.
19. Оправен проблем - Грешка в ценовите правила

___________________02.12.2013___________________

1. Оправен проблем - При работа с партиди и добавяне повече от 1 път на една и съща стока с една и съща партида от бутон (+1) се получават грешни количества за партидата
2. Оправен проблем - При работа с партиди и offline режим на работа, ако за "Дата на производство" и/или "Срок на годност" не са зададени стойности е възможно дублиране на партиди след което не може да се направи синхронизация
3. Оправен проблем - Грешно визуализиране на количесва при операция "Инвентаризация"
4. Оправен проблем - При липса на принтер операция "Рекапитулация" не се зареждаше и програмата забиваше
5. Оправен проблем - При 2(или повече) партньора с еднакво име операция "Рекапитулация" не се зареждаше и програмата забиваше
3.07.002
1. Нова функционалност - вече се поддържа и операция "Разплащане"
2. Нова функционалност - добавен бутон за показване/скриване полето за избор на партньор във всички операции (с цел освобождаване пространство за повече информация)
3. Подобрена функционалност - Редизайн на основния екран
4. Подобрена функционалност - приложението вече може да се инсталира на всички телефони с операционна система Windows Phone
5. Подобрена функционалност - премахнато е задължителното задаване на парола за настройки при първоначално стартиране. Ако желаете парола за настройки трябва да отидете в менюто "Промяна на паролата" в основния екран. Причина за тази промяна е, че много потребители питаха "каква е паролата", защото не са прочели текста ("Задайте парола ...")
6. Подобрена функционалност - при липсващи настройки за връзка с услугата излиза съобщение, което Ви информира, че за да използваре програмата трябва да направите първоначалните настройки и директно Ви отвежда в меню "Настройки".
7. Подобрена функционалност - При извадена клавиатура и натискане на бутон за потвърждение или бутон за отказ първо клавиатурата се скрива с правилното действие (примерно имаме текстово поле в което е пишело "Тест". Променили сме текста на "Тест123". Ако натисне "Отказ" текста се върща в предходното си състояние ("Тест") и клавиатурата се скрива. Ако натисне "Потвърждение" текста остава в новото състояние ("Тест123") и клавиатурата се скрива (и нищо друго не се случва докато не се натисне отново бутон за потвърждение или отказ след скрита клавиатура).
8. Подобрена функционалност - оптимизация на кода
9. Отстранени дребни проблеми
10. Променени текстове – Граматически грешки, двусмислици и други
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X