3.01.719
1. Ускоряване на работата при избор на документи и огромни бази
2. Добавени са 2 нови конфигурации за ODBC връзка
3. Печат на документите и дневниците към ХЕИ
4. Обмен между Microinvest Склад Pro и Microinvest Control
5. Възможност за автоматично издаване на Експертен лист
6. Ускорен е импортът на операции при голямо натоварване
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X