3.07.046
1. Delta Pro Export - корекция на закръгляне, обработка на стока с тип услуга, фиксиран дублиран таг , нов формат на Експорт 2021
2. Оправена работа с речника
3. Warehouse Pro Deleted Documents Trace - корекция отчети
4. Device manager scales - добавен избор на стоки според състоянието в Warehouse Pro, дължината на името е ограничена до 85 знака
5. Штрих miniPOS - добавен параметри за стоки
6. 1C 8.3 Казахстан - добавена е дефиницията за юридическо лице / физическо лице, експорт на разплащателни сметки, добавяне на аналитични сметки към различни видове документи
7. Възможност за стартиране на UC като сървис.
8. Warehouse Pro SQL Scheduler - форматът на датата във файла на шаблона е променен (той се записва ръчно и не зависи от системните параметри), потребителско разширение на файла <>
9. Възможност за стартиране на множество копия на UC с параметри.
10. Възможност за стартиране с произволен UC config: параметър -ucconfig: UtilityCenterConfigFileName.config
11. Подобрен batch режим на UC - стартира се без визуална поддръжка (начален екран, основният прозорец и иконата в тавата не се показват)
12. Експорт Ажур Счетоводство - добавен знак минус към сумите на кредитна бележка, добавена група стоки по избор на потребителя
13. Warehouse Data Exchange - добавена е възможност за посочване на потребителски код при импортиране на данни
14. Warehouse Pro File Scheduler - добавен избор на криптиране за FTP режим
15. 1C 8.3 - премахнато поле на документа Връщане от купувача - промени в конфигурацията на 1C, оптимизиран PKO
16. Експорт в FSD - видът на фактурата и номерата на продажбите са променени от int на nvarchar
17. Оптимизация на базата данни WarehousePro - Множество DB файлове - фиксирана дефиниция на версията MSSQL, режим на съвместимост, попълване на системната таблица
18. WarehousePro Database Optimizer - незначителни подобрения
19. Import/Export Sofstock - нов сървър
20. Warehouse Pro Orders Received - брой копия по подразбиране 1
21. OpenCart Connector - автоматична корекция на типове данни product_discount и product_special таблици, поддръжка за версия 3.0.3.6
22. Преработени модули към .Net Framework 4.5
3.07.045
1. Import/Export ECOD - оправено изчислението на ДДС за стоки от различни пратки във фактурата по време на експорт,
    оправено изчисляване на общата сума на ДДС за документ
    добавено - обработката на документи се извършва в съответствие с таблицата ecrreceipts
    CodeByBuyer - стойността се взима от Note1 на основния партньор
2. EDK Експорт - добавено определение на вида на продукта (1 - продукт, 2 - произведен продукт) по атрибута: ако A е в един от каталозите на продуктите, тогава стойността е 2
3. ERP Hellenic - в случай на грешка с обекта, поръчката се добавя към служебен обект
4. MACCA-K v3 - оптимизиране на зареждане на артикули, добавена обработка на документи за връщане и ревизия.
5. Service Action - добавена възможност за преизчисляване на рецепти за различни периоди от време
6. OpenCart Connector:
    добавена възможност за редакция на metatitle за категории,
    зареждане на изображения за категории,
    имената на изображения се изписват като SEO име за продукти,
    добавена идентификация на грешката в секретния ключ на сайта
    добавена TLS1.2 поддръжка за https
    разширен интервал на id за product_discount
7. Импорт/Експорт EDI Disco - добавена проверка за празно ключово поле на партньора, коефициентът на трансформация не се взима в предвид
8. WarehousePro Orders Received - добавен документ за рекламация (код 34), добавена възможност за избор на принтер за печат
9. Разделени списъци с драйвери на DeviceManager.dll - всеки модул има свой списък.
10. Warehouse Data Exchange - фиксирана работа с партньорски филтър, тип лиценз Base
11. Utility Center - когато избирате разписание трябва да натиснете Старт, за да стартирате сървъра
12. Добавен експортен модул Business NAVIGATOR
13. Нов експорт - Ажур-Л Инвойс 2016
14. File Scheduler - преработен FTP интерфейс, добавена възможност за манипулиране на файлове на SFTP и FTP сървъра
15. EDI BORA - добавена възможност за избор на документи за експорт, премахнат префикс на стоките, добавена сметка каса.
16. Нов експорт - Ажур-Л Счетоводство
17. Нов експорт - Pepsi
18. Експорт Delta Pro - разпределение на добавената ставка на ДДС
19. Нов модул - Russian EDI Connector
20. Алкохолни декларации - актуализиран
21. AutoCorrect - актуализиран
22. Изисква се код за актуализация на Utility Center
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X