3.11.727
1. Добавени са валутни курсове и съответни справки
2. Добавени са полета номер и тип на пейджър към данните за фирмите
3. Добавени са функции за дистанционно управление на пейджърите на МОБИКОМ
4. Добавени са функции за дистанционно управление на пейджърите на ЛИНК
5. Добавено е глобално търсене във филтъра
6. Добавена е защита срещу дублиране на имената на фирмите
7. Въведена е 'Бизнес пътека' за следене на сделките
8. Филтър по положителни и отрицателни суми в справките
9. Възможност за работа с SQL сървър и огромно натоварване
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X