1.07.002
Версия 1.07.002
•Добавена е функционалност за следене на статусите на текущите поръчки.
•Добавени права на достъп на потребителите.
•Добавена възможност за задаване на час за доставка и обща забележка към поръчката.
•Добавена функционалност за добавяне на клиенти без позвъняване.
•Добавена възможност за сортиране на справките по колони.
•Оптимизация на обработката на телефонните обаждания.
•Оптимизация на работата на мобилното приложение.
•Оптимизация при работа на монитори с различни резолюции.
•Добавена възможност за печат на кухненска бележка на текущите поръчки.
•Добавена разделение на свободни и заети доставчици.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X