1.07.006
1. Оптимизация на базата данни.
2. Оптимизация на приемането на поръчки
3. Добавена възможност за създаване на поръчки в различни обекти.
1.07.005
1.Добавена възможност за забележка при отказване на поръчка.
2.Оптимизирана работата на мобилното приложение.
3.Отстранени проблеми при печат на бележки.
4.Добавено съобщение за дължима сума при връщане на куриер.
5.Оптимизирана работата на кухненския асистент.
1.07.004
1. Коригирана справка за статусите на поръчките.
2. Добавен печат на фискален бон.
3. Добавен модул за работа в кухня(Kitchen Assistant).
4. Добавена нова функционалност в Delivery(за Андроид) за работа на куриери.
5. Оптимизация на работа с базата данни.
6. Оптимизация при обработка на телефонния номер.
1.07.003
•Променен шаблон за печат на кухненска бележка.
•Променен порт за комуникация с мобилното приложение.
•Подобрена работата на мобилното приложение.
•Добавена възможност за запис на клиент само с един телефонен номер.
•Отстранени проблеми с приемането на телефонни номера.
1.07.002
Версия 1.07.002
•Добавена е функционалност за следене на статусите на текущите поръчки.
•Добавени права на достъп на потребителите.
•Добавена възможност за задаване на час за доставка и обща забележка към поръчката.
•Добавена функционалност за добавяне на клиенти без позвъняване.
•Добавена възможност за сортиране на справките по колони.
•Оптимизация на обработката на телефонните обаждания.
•Оптимизация на работата на мобилното приложение.
•Оптимизация при работа на монитори с различни резолюции.
•Добавена възможност за печат на кухненска бележка на текущите поръчки.
•Добавена разделение на свободни и заети доставчици.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X