28
1.Разширен набор от фискални устройства.
2.Добавени са нови POS платежни терминали.
3.Разширена е базата от данни за търсене по баркод на артикули.
27
1. Добавен терминал на ДСК Банка Verifone VX 520.
26
1. Оптимизиране работа със сума за връщане.
2. Оптимизирана работа със системен разделител при въвеждане.
25
1. Добавени картови терминали работещи през Борика
- Ingenico
- Verifone VX510
- Verifone VX520
- Verifone VX810
2. Добавена възможност за работа на картовите
терминали на Датекс без собствена външна
комуникация с Борика.
3. Добавен онлайн режим на работа на Фискален
апарат Датекс FP2000
24
1. Добавена възможност за разплащане с кредитни и дебитни карти посредством картовите терминали на ДАТЕКС:
- Datecs BluePad 50
- Datecs BluePad 5000
- Datecs BluePad 55
- Datecs BluePad 55 Plus
23
1. Подобрена работа с фискални устройства Tremol.
2. Подобрена работа с фискални устройства Datecs.
3. Добавени нови фискални устройства.
22
1. Добавен принтер Electronica 12
2. Отстранен проблем с печат на сторно.
3. Оптимизиран печата на фискални документи.
21
1.Отстранен проблем при сторно бон.
20
1.Добавена проверка за дневен отчет.
2.Отстранен проблем при печат на фактура А4.
19
1. Отстранен проблем при печат на сторно бон.
2. Отстранен проблем с превода на съобщенията.
18
1.Оптимизирана работата при издаване на фактура.
2.Оптимизирана при работа на монитори с различни резолюции.
17
1.Добавени нови шаблони за печат.
16
1. Добавени нови принтери Datecs
2. Добавени нови принтери Datecs X
3. Добавени нови принтери Tremol
4. Добавен филтър по производители на касови апарати.

15
1. Разширен експлотационния период на продукта
2. Добавена активна валидация на IBAN
3. Оптимизиран печат на фактура А4
14
1. Добавена възможност за смяна на лого на фактура А4.
2. Добавен нов метод на плащане - "По сметка".
3. Записване на последно въведен IBAN.
4. Отстранен проблем при смяна паролата на оператора.
13
1.Добавена възможност за печат на фактури A4.
2.Оптимизирана работата с касови устройства.
12
1. Добавена възможност за използване на LAN фискални апарати.
2. Променен шаблон за издаване на фактура.
11
1. Добавена обработка на грешките идващи от принтера
2. Добавен принтер Eltrade A3.
10
1.Отстранен проблем с печата на фискални бележки за принтери Tremol.
9
1.Добавени принтери:
- Tremol FP07-KL
- ZIT B20
- ZIT B30
8
1. Добавен принтер:
- Daisy NX-21
7
1.Добавени принтери:
- Tremol M20,
- Daisy eXpert 01,
- Daisy eXpert SX,
- Daisy Perfect S 01,
- Daisy Perfect SA,
- Daisy Perfect M 01
2.Възможност за стoрниране на фискален бон, участващ в операция с повече от една продажба.
6
1. Добавени принтери:
- Incotex 181 KL-Q
- Incotex 300SM KL-Q
- Incotex 133 KL-Q
- Eltrade B1 KL,
- Eltrade Epson TMT810FKL,
- Tremol A19 Plus
5
1. Печат на дубликат.
2. Добавени принтери:
- Incotex 777
- Incotex 33S KL-Q
- Datecs DP-25X
4
1.Отстранен проблем с номерата на фактурите.
2.Отстранен проблем със сериализацията на последната позиция на приложението върху екрана.
3.Автоматична проверка за нови версии при стартиране на приложението.
4.Оптимизация на сторно операцията.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X