12
1. Добавена възможност за използване на LAN фискални апарати.
2. Променен шаблон за издаване на фактура.
11
1. Добавена обработка на грешките идващи от принтера
2. Добавен принтер Eltrade A3.
10
1.Отстранен проблем с печата на фискални бележки за принтери Tremol.
9
1.Добавени принтери:
• Tremol FP07-KL
• ZIT B20
• ZIT B30
8
1. Добавен принтер:
- Daisy NX-21
7
1.Добавени принтери:
- Tremol M20,
- Daisy eXpert 01,
- Daisy eXpert SX,
- Daisy Perfect S 01,
- Daisy Perfect SA,
- Daisy Perfect M 01
2.Възможност за стoрниране на фискален бон, участващ в операция с повече от една продажба.
6
Добавени принтери:
⦁ Incotex 181 KL-Q
⦁ Incotex 300SM KL-Q
⦁ Incotex 133 KL-Q
⦁ Eltrade B1 KL,
⦁ Eltrade Epson TMT810FKL,
⦁ Tremol A19 Plus
5
1. Печат на дубликат.
2. Добавени принтери:
⦁ Incotex 777
⦁ Incotex 33S KL-Q
⦁ Datecs DP-25X
4
1.Отстранен проблем с номерата на фактурите.
2.Отстранен проблем със сериализацията на последната позиция на приложението върху екрана.
3.Автоматична проверка за нови версии при стартиране на приложението.
4.Оптимизация на сторно операцията.
3
1.Добавена възможност за служебно въвеждане и извеждане на пари в касовия апарат.
2.Добавена е възможност за месечни отчети(текущ и предходен месец).
3.Добавене е възможност за задаване на външен шаблон за печат.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X