7
1.Добавени принтери:
⦁ Tremol M20,
⦁ Daisy eXpert 01,
⦁ Daisy eXpert SX,
⦁ Daisy Perfect S 01,
⦁ Daisy Perfect SA,
⦁ Daisy Perfect M 01
2.Възможност за строниране на фискален бон, участващ в операция с повече от една продажба

6
Добавени принтери:
⦁ Incotex 181 KL-Q
⦁ Incotex 300SM KL-Q
⦁ Incotex 133 KL-Q
⦁ Eltrade B1 KL,
⦁ Eltrade Epson TMT810FKL,
⦁ Tremol A19 Plus
5
1. Печат на дубликат.
2. Добавени принтери:
⦁ Incotex 777
⦁ Incotex 33S KL-Q
⦁ Datecs DP-25X
4
1.Отстранен проблем с номерата на фактурите.
2.Отстранен проблем със сериализацията на последната позиция на приложението върху екрана.
3.Автоматична проверка за нови версии при стартиране на приложението.
4.Оптимизация на сторно операцията.
3
1.Добавена възможност за служебно въвеждане и извеждане на пари в касовия апарат.
2.Добавена е възможност за месечни отчети(текущ и предходен месец).
3.Добавене е възможност за задаване на външен шаблон за печат.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X