4.06.160
1. В меню Информация / Кодове и видове плащания е актуализирана номенклатурата, съгласно измененията за 2013г.;
2. Актуализирана е номенклатурата за Вид плащане в документи Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета и Бюджетно платежно нареждане, както следва:
- 11 11 11 - Администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК;
- 58 11 11 - Осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО.
3. Меню Информация / Видове плащания отпада;
4. Меню Операции / Платежно нареждане/Вносна бележка – Разширено отпада;
4.06.150
1. Презапис на шаблон със същото име и подмяна на данните
2. Въведени са многоредови платежни нареждания
3. Въведени са новите документи с IBAN
4. Създадена е поддръжка на серията HP1000
5. Справка за датата на създаване на платежния документ
6. Възможност за запис на шаблони
7. Печат на 'лв.' в поле 'С думи'
8. Добавен е 'Пътен лист'
9. Добавена е възможност за избор на шрифт
10. Добавена е възможност за ограничаване на лява и горна граница на печат
11. Добавена е възможност за печат ма матричен принтер с руска подредба на символите
12. Добавен е процент увеличение при печат на лазарни принтери
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X