3.03.757
1. Печат на многопластова хартия
2. Добавени са няколко нови шаблона (Стилни фактури)
3. Поддръжка на документи за Praktiker
4. Въведен е импорт на документи с последователно номериране
5. Разширена е началната конфигурация на системата
6. Въведена е нова схема за последователни номера на фактури при импорт
7. Добавена е възможност за фактури за Русия
8. Добавено е изписване на текста словом в Стилните фактури
9. Въведена е възможност за произволна стойност на ДДС
10. Ограничаване на редакцията на документите
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X