9.00.000
1. Добавена е поддръжка на фискални принтери Incotex
2. Възможност за заключване на настройките
3. Добавена е схема за изравняване на закръгленията
4. Изградена е връзка с касов апарат ZIT2005
5. Възможност за издаване на Служебен бон при стандартна продажба
6. Възможност за заключване на целия интерфейс
7. Изпращане на цени към везни Bizerba
8. Поддръжка на фирмено лого на фиксален принтер ISL
9. Поддръжка на Datecs, Daisy и ISL клиентски дисплей
10. Коригирана е грешка при комуникация с Datecs FP550
11. Добавено е управление клиентски дисплей
12. Добавено е управление на OT801P
13. Добавена е възможност за връзка с електронна везна Atark
14. Добавена е възможност за печат на 9% данъчна ставка
15. Добвена е възможност за връзка с новите KL апарати по Наредба Н18
16. Добвена е възможност за връзка с новите DV апарати по Наредба Н18
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X