1.15.3.31
Добавено: Нов специален вид артикул „Отстъпка“. Стойността на този артикул ще бъде приспадната от общата сума на операцията.
Добавено: Нов вид артикул „Разпределени такси“, който добавя и разпределя разходите по предходните артикулите в покупката. Може да бъде използван за разпределяне на транспортни или митнически такси, като добави тяхната стойност в получените артикули, но запази същата обща сума на документа.
Добавено: Опция за зачертаване на текст в редактора на документи.
Добавено: Поддръжка на фискално устройство Partner MF-2351.
Добавено: Поддръжка на нематериален запас и артикули услуга.
Добавено: Поддръжка на принтери Tremol FP07-KL.
Добавено: Продажбите могат да бъдат видени дори когато фактурата е прикачена към тях.
Добавено: Поддръжка на електронни везни CAS ER Plus.
Добавено: Стоките могат да бъдат търсени по код, име или баркод чрез сензорен екран.
Добавено: Опция да не бъде разпечатвана по подразбиране касова бележка при избор на плащане по банка.
Добавено: Ново ценово правило за проверка дали база данни е била синхронизирана с IncoCloud наскоро.
Добавено: Позволено на Daisy Expert GE да регистрира само продажби.
Добавено: Поле за източника на салдото за клиента в документа за получаване на парични средства.

Подобрено: По-добър интерфейс за корекция диапазона на номериране на документите и предупреждаване на потенциални проблеми.
Подобрено: По-бързо зареждане на стоките при работа със сензорен екран.
Подобрено: Използване, когато е възможно, на устройства за събиране информация за продажбите за данъчни отчети вместо фискални принтери.
Подобрено: По-ясни баркодове при печат върху хартия.
Подобрено: По-добър алгоритъм за преизчисляване на покупна цена.
Подобрено: По-прецизна логика за преизчисляване на покупна цена при автоматични производства.
Подобрено: По-добре изглеждащ диалогов прозорец за добавяне на отстъпка от сензорен екран.
Подобрено: Използване на абсолютни количества при трансформация на инвентаризация в друга операция.

Коригирано: Изчакващи транзакции са не винаги коректно завършвани.
Коригирано: Когато няколко изчакващи транзакции се синхронизират в една и също време, могат да се слеят.
Коригирано: В редки случаи частично синхронизирани транзакции могат да бъдат изтрити.
Коригирано: Грешка при синхронизация на операции с номера по-големи от 2,1 милиарда.
Коригирано: Актуализации на Mac OS X може да не бъдат завършени успешно.
Коригирано: Когато задължителната информация не е успешно изтеглена от IncoCloud, но базата данни е създадена, списъкът с бази данни не се актуализира.
Коригирано: Редки случаи, в които много копия на разположението на сензорния екран са записани.
Коригирано: IncoPOS лицензи, които могат да бъдат активирани в бъдеще, имат бутон за инсталация дори в случаите когато те вече са били инсталирани на същия компютър.
Коригирано: Некоректни баркодове могат да бъдат генерирани в някои случаи.
Коригирано: Принтирането на документ, веднага след неговата редакция, визуализира ред с нулево количество.
Коригирано: Неправилна визуализация на маркиран текст в редактора на документи когато се използва компенсация.
Коригирано: Разпечатване на неправилни цени във фактурата при извършване на освободена от ДДС продажба.
Коригирано: Кодовете не се генерират автоматично при създаване на нов партньор или стока от предложените.
Коригирано: Баркодовете могат да не бъдат разпечатани на правилния принтер.
Коригирано: Принтиращият сървър не принтира изчакващите продажби.
Коригирано: Редки грешки в диалоговите прозорци на избраната стока и избрания партньор.
1.14.6.25
Добавено: Ценово правило и изключение в зависимост от използваните начини на плащане.
Добавено: Базова интеграция с Magento чрез Web Connector в IncoCloud.
Добавено: Опция за съхраняване на извършваната операция като чернова, ако същата се затвори без да бъде запазена.
Добавено: Предложение за анулиране на продажбите по издадена фактура при разрешено автоматично анулиране на издадена фактура и фактуриране след поръчка.
Добавено: Предложение за анулиране на продажбите по получена фактура при разрешено автоматично анулиране на получена фактура и фактуриране след поръчка.
Добавено: Информация за данъчния номер в шаблона за проформа фактура.

Подобрено: Обработка и визуализация на грешка в редки случаи когато MySQL сървъра отказва да върне резултати.
Подобрено: По-добро логване в регистъра на приложенията.
Подобрено: По-бързо съхраняване на операциите при работа с големи бази данни с много операции.
Подобрено: По-добро управление на възникнали грешки при връзка с външни устройства.
Подобрено: По-прецизна визуализация на времето от последната синхронизация в IncoCloud.
Подобрено: По-добро управление на възникнали грешки при опит за добавяне на база данни при липса на права в IncoCloud.

Коригирано: Touch Screen конфигурацията може да бъде изчистена, ако са добавени твърде много елементи и локации на монитора.
Коригирано: Артикулите винаги се добавят към операции с ДДС дори когато са отбелязана като освободени от ДДС.
Коригирано: Грешка при опит за трансформация на документ.
Коригирано: Ако името на принтера е променено, принтирането може да не бъде активно, дори при използване на посочен принтер по подразбиране.
Коригирано: Грешка при импортиране на артикули с отрицателна наличност.
Коригирано: Грешка при форматиране на периоди според арабски локализации.
Коригирано: Рядко забавяне на приложението при стартиране и зареждане на разширения.
Коригирано: Изображения могат да не бъдат показвани в шаблоните на документите.
Коригирано: Сумата на ДДС се визуализира изместено във фактурата.
Коригирано: Актуализациите под Mac OС X понякога се провалят.
Коригирано: Рядък случай когато инвентаризацията е разпозната в стария формат.
Коригирано: По-точно преизчисляване на средните цени при отменяне на операцията.
1.13.12.17
Добавено: Възможност от Настройки->Опeрации да бъде показвана статистическа информация във футъра на активния прозорец.
Добавено: Възможност от Настройки->Печат да бъде отпечатан Протокол за трансфер по продажни цени.
Добавено: Предложения за попълване на населено място при създаване на нова фактура или кредитно/дебитно известие.
Добавено: Разрешено въвеждане на стоки с количества с помощта на клавиатура или баркод в сензорен екран.

Подобрено: Много по-бърза IncoCloud синхронизация и скорост на архивиране.
Подобрено: Показване на прозореца за лицензиране в администраторския панел на IncoCloud при достигнат лимит на лиценза.

Коригирано: Разрешена промяна на доставните цени при операция за връщане на поръчка.
Коригирано: Рядко срещана грешка при отваряне на запис от генерирана справка.
Коригирано: Информация за банковата сметка на получателя не се визуализира в шаблона на фактурата.
Коригирано: Грешка при въвеждане на продажба с плащане с карта и печат на касов бон с фискално устройство Daisy Expert за Грузия.
Коригирано: Грешка при опит да се направи продажба с Daisy Expert GE - Total Only driver.
Коригирано: Грешно преизчисляване на средна доставна цена и ДДС в някои случаи.
Коригирано: Грешка при опит за печат на справка с графика със стълбчета.
Коригирано: Неправилно изчисляване на средни цени при отрицателни наличности.
Коригирано: Баркод принтерът може неправилно да използва настройките на стандартния принтер за печат на документи.
Коригирано: Средните доставни цени се преизчисляват при липса на наличност.
Коригирано: Разделянето на сметката и изборът на един и същ клиент от сензорен екран може да доведе до грешка.
Коригирано: Винаги се създава нова база данни с профил по подразбиране, оптимизиран за работа със сензорен екран.
Коригирано: Рядко срещано грешно изчисляване на средни доставни цени.
1.13.8.19
Добавено: Филтър по оператори и колона за оператор на екрана на касовата книга.
Добавено: Експорт на арменската фактура в XML формат.
Добавено: Отчетите от Търговския обект са достъпни и в секцията за отчети на Touch Screen модула.
Добавено: Връща отчетите на екрана на Търговския обект.
Добавено: Подновен бутон за касова книга.
Добавено: Поддръжка на арменски фискален принтер Tremol.
Добавено: Добавени продажни цени в отчета за наличност към определена дата.
Добавено: Отделен бутон за съединяване на касовия бон и преместване на купувача в режима Touch Screen.
Добавено: Запаметяване на последен използван отчет по време на рестартирането на програмата.
Добавено: Поддръжка на значенията на Кода на стоките на графическите касови бележки в EscPos.
Добавено: Отсъстващите Поле за забележки и Филтър за отчети.
Добавено: Право на ползвателя да прави поръчки или приключва продажби в Touch Screen.
Добавено: Право на ползвателя индивидуално да активира бутоните за плащане на екрана на Търговския обект.
Добавено: Отчети за задлъжнялост на партньорите.
Добавено: Уведомяване за преминаване в мениджмънта на стоките при избиране на голямо количество и, когато се извършват операции
с различни покупни цени за един и същ артикул.
Добавено: Схема на арменски документи.

Подобрено: Подновяване на покупната цена на стоката след преизчисляването на покупните цени, когато периода на преизчисляването включва днешния ден.
Подобрено: Когато изчисляването на средна покупна цена взима във внимание и покупките с нулева цена.
Подобрено: Променен е минимума за номерата на документа разрешен както за една локация така и за 10 000.
Подобрено: Не спира печатането на касовите бележки, когато грузинския принтер Daisy дава грешка на хартията.
Подобрено: По-добро форматиране на полета в списъка на полета на Дизайнера на документите.
Подобрено: По-добра рекомендация на наименования за експорт на файла.
Подобрено: По-добро разпределение на бутона за избор на банкноти в диалога за плащане.
Подобрено: Само значенията по подразбиране се визуализира, когато се показва количеството на външните дисплеи.
Подобрено: Печата артикули на кухненските бонове от подгрупите на избраните групи на артикули за този принтер.
Подобрено: На потребителите без IncoCloud лицензи сега винаги е позволено да си възстановяват базата данни.
Подобрено: Добавено вписване за операции, които за изчистени преди да бъдат затворени.
Подобрено: Ако потребителят има достъп само до една IncoCloud група, избора се извършва автоматично при възстановяване на база данни от IncoCloud.
Подобрено: Редактирането на потребителя по подразбиране вече не е достъпно, защото това може да създаде проблеми при добавяне на нов потребител и той става недостъпен.
Подобрено: Автоматично настройва всичките плащания за партньора, ако дълга е напълно изплатен.
Подобрено: Диалога за плащане не се визуализира при съхраняването на инвентаризация с отрицателен дълг.
Подобрено: По-добра обработка на грешките при проблеми с връзката в MySQL.
Подобрено: Изчисляването на средната цена по време на работа с отрицателни значения.
Подобрено: Скриване на дългите наименования на артикулите в режима на Touch Screen.

Коригирано: При създаване на нов вход на касовата книга от ползвател, вързан към локация, полето на локацията може да остане празно.
Коригирано: Корекцията на записа на касовата книга може да запазва грешна сума, когато използваната валута се закръгля до 1.
Коригирано: Грешно количество при изписване на сумата к думи, когато цените се закръглят до 1.
Коригирано: Операцията за анулиране грешно визуализира колоната на продажната цена.
Коригирано: При избиране на операцията "Запази" в Анулирането, операцията не уведомява, че е запазена.
Коригирано: Текста на бутоните за настройване база данни стъпка по стъпка понякога е обрязан.
Коригирано: Продажбата се връща неизчислена докато се изчислява оборота в отчета Оборот по продажби.
Коригирано: Запазването на новата операция с трансформация показва въпросната операция като коригирана.
Коригирано: Натискайки Enter в текстовите диалози, винаги се избира командата Да или Ок.
Коригирано: Грешно разположение на текстовите съобщения с наслагване в дизайнера на документите.
Коригирано: Некоректно записване на входа на касовата книга по време на добавяне на авансовото плащане.
Коригирано: Локацията не се затваря по време на създаване на нов запис на касовата книга, ако текущия потребител е вързан към локацията.
Коригирано: Плащането с пощенски запис, базирано на плащането в брой не добавя нов запис в касовата книга.
Коригирано: Грешен резултат в отчетите, който използват филтъра по дата, време и ранг.
Коригирано: Потребители без достъп до IncoCloud групите не могат да добавят лицензи.
Коригирано: Уведомяване за зареждане на необходима информация за база данни от IncoCloud може да се визуализира под началния екран.
1.13.3.8
Отстранено: Сврив когато се добавя ново плащане и печат на фискална бележка.
1.13.3.7
Добавено: Позволянва бързо създаване на баркод принтер лист като използва трансформация от други операции.
Отстранено: Отстъпки при доставка се отразява и върху продажната цена.
Отстранено: Поле забележкка се визуализира и в модула за печат на баркод.
1.13.3.6
Добавено: Нов модул в Редактиране-> Администрация-> Преизчисляване на доставна цени... за да се преизчисли доставната цена на продажби в даден период, базиран на покупките от преди това
Добавено: Възможност за промяна на клавишната комбинация за справки за издадени бележки.
Добавено: Нова функция за импортиране на трансфери от TManager.
Добавено: Опция за редактиране на плащанията, за да се отпечата документ за плащане.
Добавено: Доклад за оборот и извършваните операции в режима на Търговски обект.
Добавено: IncoCloud собствениците могат да прехвърлят собствеността на други потребители от панел Лицензиране.
Добавено: Клавишна комбинация за Touch Screen модула.
Добавено: Стоките могат да бъдат търсени по серийния номер от операциите.
Добавено: Бутони (и клавишни комбинации) за следните команди Изрязване, Копиране и Поставяне в дизайнера на документи.
Добавено: Клавишна комбинация за отваряне на модул Табло.
Добавено: Генериране на баркодове при редакция на стоката и към баркод принтера.
Добавено: Когато са налични авансови плащания, сумата им да се показва в прозореца за плащанията.
Добавено: Възможност за преизчисляване на обема средно претеглената цена при изтриване на период.
Добавено: Възможност на превъртане, когато е необходимо, в диалоговия прозорец за импортиране.
Добавено: Печат на повторна бележка от менюто Редактиране-> Администрация.
Добавено: Нова функция е достъпна за някои драйвери за принтери – да се отваря свързаните парични чекмеджета.
Добавено: Импортиране на детайли в операциите от файл.
Добавено: Помощен показалец в Помощ->Документация
Добавено: Място за забележки в принтираните документи.

Подобрено: Възможност за търсене не само по целия текст, но и по всяка дума поотделно
Подобрено: Фактурите могат да показват неправилно цена без ДДС при работа с цени с включен ДДС
Подобрено: Бележките за плащания сега използват операционния номер (когато не е предварително) и показват дължимата сума и дълга на партньора.
Подобрено: Различни подобрения за Mac OS X.
Подобрено: Мигриране на всички файлове с отворен код към .NET 4 – пълен профил, за по-добра съвместимост с MonoDevelop.
Подобрено: Премахнат е филтърът по дата при избора на консигнация при продажба или връщане, тъй като е по скоро объркващо, отколкото полезно.
Подобрено: Партиди маркирани като неналични (NA) и тези с празно пространство, трябва да се счита за едно и също.
Подобрено: Позволено е многоредови текстове в документи да бъдат приведени в съответствие с настройките в TextBox.
Подобрено: Отпечатване на финални бележки сега е възможно чрез използване на Generic drivers, дори ако продажбата не е изплатена изцяло.
Подобрено: Отделен шаблон за документи за фактури, издавани от кухня.
Подобрено: Редактиране на многоредови текстови полета сега е възможно да бъде изпълнено чрез Дизайнера за документи.
Поправено: Сриване при някои Macs при предварителна визуализация на документ.
Поправено: Преките пътища(шорткъти) понякога спират да работят.
Поправено: Групи, съдържащи специфични символи не се визуализират правилно в структурата на групата.
Поправено: Премахване на празни полета при визуализация на консигнация.
Поправено: Редки сривове при използване на определен шрифт в документа и при експортиране на данни в PDF.
Поправено: Кухненските бележки не могат да се променят, за да включват и цени.
Поправено: Продажба на консигнация и връщане на консигнация не генерират детайлите на избраната консигнация.
Поправено: Служебното ценова правило за начисляване на такса не работи при междинни поръчки.
Поправено: Клавишните комбинации не могат да бъдат променяни.
Поправено: Изписване на вида на операция в справката за бележки по операции.

Отстранено: Срив при стартиране, когато серийният порт не е вече наличен.
Отстранено: Интервалите не винаги се показват правилно при експортиране в PDF.
Отстранено: При промяна на размера на шрифта на многоредов текст в Дизайнера за документи размерът не се променя правилно.
Отстранено: Консигнациите не са видими при избор на Продажба на консигнация и Връщане на консигнация
Отстранено: Таблицата с настройки в дизайнера на документ понякога заключва ширината.
Отстранено: Картинките не излизат правилно при отпечатване на документи на Mac OS X.
Отстранено: Грузински текстове неправилно показани при разпечатани документи на OS X.
Отстранено: Включване на авансови плащания на екрана на плащанията, независимо от заключването за конкретно място.
Отстранено: Плащането на дължима сума не се изчислява правилно в екрана на плащанията.
Отстранено: Срив при отваряне на прозореца Касова Книга на Mac OS X
Отстранено: При натискане на „а” в гаранционната карта, полето за гаранционен период отваря справка
Отстранено: Срив при генериране на баркодове.
Отстранено: Дължимата сума за плащане не се изчислява коректно при добавяне на ново плащане.
Отстранено: Документите за плащане не се печатат винаги
Отстранено: Не е възможен повторен печат на гаранционна карта от менюто.
Отстранено: Показване на гаранционния период вместо показване на срок на годност на гаранционната карта.
Отстранено: Драйверите на Дейзи на Грузия не използват инсталираните лицензи
Отстранено: При пускането на IncoPOS на Mac OS може да се изпише съобщения, че се изисква Java.
Отстранено: Фактури за Продажба и Продажба на консигнация не се разпечатват повторно правилно.
Отстранено: Разрешено е добавяне и редактиране на ценови правила, които променят отстъпката независимо настройката за видими колони
Отстранено: Сортиране при модул Табло не може да се променя.
Отстранено: Количествата не се импортират коректно при инвентаризация.
Отстранено: Рядък и произволен срив при работа с MySQL база данни.
Отстранено: отместването по X и Y (или водоравно/отвесно, или по хоризонтала/вертикала) невинаги се показва в таблицата със свойства на документния редактор;
Отстранено: Грешно филтриране при употреба на филтър по минути и статични филтри, свързани помежду си с "или".
Отстранено: Промяна на начина на плащане при редакция на плащането не отразява правилно промяната.
Отстранено: Понякога след добавяне на елемент в дизайнера на документ, таблицата за настройки се позициониране над него.
Отстранено: Поява на грешка при изтриване на период.
1.12.12.3
1. Добавено: Възможност за селектиране на количество чрез въвеждане на qtty* код, когато артикул се избира чрез код
2. Добавено: Сумата от всички продажби се изчислява автоматично в долния колонтитул на доклада за продажбите на Сензорния Екран
3. Добавено: Поле за бележки в операциите
4. Добавено: Трансфери и Брак вече са разрешени, когато покупните цени са неактивни за потребителя. Продажните цени се използват при сумирането на операциите в този случай
5. Добавено: Поддръжка за Daisy Expert KL-01
6. Добавено: Екран за конфигуриране на данъците при създаване на нова база данни
7. Подобрено: Изчисляването на средната цена вече се извършва правилно при редактиране на покупките
8. Подобрено: Възможност за редактиране на незапазени промени в поръчките от Сензорния Екран, независимо от наличието на правилното разрешение
9. Подобрено: Настройките на Сензорния Екран са преместени в базата данни и вече са споделени между работните станции, които имат еднакви настройки в Настройки -> Сензорен Екран -> Изглед
10. Подобрено: Драйвърът Georgian Daisy Expert Cash Only да принтира само крайната сума
11. Подобрено: Настройките, запаметени в базата данни се обновяват автоматично, ако се променят на друга синхронизирана база данни
12. Подобрено: ttyACM серийните портове вече са видими под Линукс
13. Подобрено: Когато има резервиране на маса цветът също се променя за по-добра видимост.
14. Коригирано: Преглед на операциите не се обновява след анулиране
15. Коригирано: Грешка при създаване на стаи в ресторанта в асистента на базата данни
16. Коригирано: Отписването използва продажни вместо покупни цени
17. Коригирано: Лошо представяне на фактури с повече от 80 редици и обгръщане на имената на артикулите
18. Коригирано: Сривове с бележки и проформа фактури с SQLite бази данни
19. Коригирано: Асистентът на базата данни не приема брой магазини, въведени чрез клавиатурата
20. Коригирано: Филтрирането по партньори, артикули, места и потребители зависи от използването на главни и малки букви при SQLite
21. Коригирано: Не всички потребителски настройки се запазват при създаване на нов потребителски профил от асистентът на базата данни
22. Коригирано: Партидите не се запазват правилно, когато се редактира нов детайл
23. Коригирано: Рядък срив с преките пътища (шорткътите) на клавиатурата
24. Коригирано: Срив при ценови правила с невалидни стойности
25. Коригирано: Ценовите правила рестартират неправилно покупната цена при използване на партиди
26. Коригирано: Шаблоните на документите се губят след запазване
27. Коригирано: Изчистването на всички детайли при операциите не се записва правилно в регистъра на приложението
28. Коригирано: Изтриването на артикул от сензорния екран е възможно, когато поправките не са разрешени за дадения потребител
29. Коригирано: Партиди с количество 0 в някои редове не са позволени
30. Коригирано: Датите за авансово плащане не се променят, когато се използват в операции
31. Коригирано: Екранът с ценови правила може да се свие твърде много
32. Коригирано: „Enter” не селектира артикула от списъка, веднага след като е добавен нов артикул
33. Коригирано: Клетката с количествата на материалите остава активна в рецептите, след преминаване с бутона ‚,Tab’’.
34. Коригирано: Времето не се записва в резервацията
35. Коригирано: Плащанията не се запазват правилно в касовата книга
1.12.2.14
1.Добавено: Предупреждение, когато документ не може да бъде редактиран през отчет заради фактура.
2.Добавено: Транслитерация към латинска азбука в международни документи.
3.Добавено: Полски проформа-фактура и разписки за продажба и доставка.
4.Добавено: Настройване на правата по подразбиране на всички потребители с еднакво равнище на достъп.
5.Добавено: Определени права по подразбиране за различните равнища на достъп.
6.Добавено: Възможност за частично приложение на ценови правила.
7.Добавено: Възможност за изпращане на изнесена информация по електронна поща.
8.Добавено: Разместване на редове и колони в документния дизайнер.
9.Добавено: Служебна група „Изтрити“ за съхранение на неизползвани стоки.
10.Добавено: Ново действие за ценови правила – добавяне на промоция еднократно за операцията.
11.Добавено: Предупреждение, когато часовникът на свързаното фискално устройство не е сверен.
12.Добавено: Възможност за добавяне на магазин и ресторантски клиенти от помощника за бази данни.
13.Добавено: Пренасяне на нов ред на стоки и на данни за доставчик и получател в документите.
14.Добавено: Нова операция изписване.
15.Добавено: Проверка за дължина на текст при запис с цел да не се надхвърли максималната дължина в базата.
16.Добавено: Печатащ сървър за отпечатване на бележки, изпратени от отдалечени машини.
17.Добавено: Банкови сведения в проформи-фактури.
18.Добавено: Драйвери за танзанийски принтери „Инкотекс“.
19.Добавено: Справка за минимална наличност на стоки.
20.Добавено: Нов драйвер за отдалечено печатане на бележки от компютър, ползващ печатащ сървър.
21.Добавено: Настройка за избор на промеждутъка на опресняване на състоянието на обектите в сензорния екран.
22.Добавено: Настройка в „Операции“ за показване на номера на реда при операция.
23.Добавено: Възможност за промяна на партньора в екрана за фактура.
24.Добавено: Бутоните за нова група и изтриване на група са забранени, когато са забранени бутоните съответно за нова номенклатура и изтриване на номенклатура.
25.Добавено: Възможност за избор на повече от една операция като източник при трансформиране.
26.Добавено: Възможност за избор на повече от една операция при издаване на фактура.
27.Добавено: Драйвер за азерски фискален принтер „Меркурий 114F AZ“.
28.Подобрено: Подобрен изглед на палитрата в документния дизайнер.
29.Подобрено: Премахнати незначещите нули от количествата в бележките.
30.Подобрено: Екрана за потвърждение на ценовите правила.
31.Подобрено: Предплатите се използват само ако потребителят отбележи новата кутийка на екрана.
32.Подобрено: Прозорецът за износ към файл винаги показва подразбиращото се име на самия файл.
33.Подобрено: Подобрен документен дизайнер за редакция на текстови полета и таблици.
34.Подобрено: Оптимизиран потребителски облик за малки разделителни способности.
35.Подобрено: Премахнати неизползваните полета за втора мерна единица и съотношени в екрана за стока.
36.Подобрено: Премахната настройката за включване на печат.
37.Подобрено: Фискалната съвместимост е включена ако в помощника е добавено фискално устройство.
38.Подобрено: Системните прозорци за запис на файлове не показват начално избраното име на файла.
39.Подобрено: Всички места за въвеждане на пари приемат формули.
40.Подобрено: Примерните бази данни използват осъвременени дати.
41.Подобрено: По-добро управление на картинки в документния дизайнер.
42.Коригирано: Документните образци отсъстват от DEB пакета.
43.Коригирано: Срив при промяна на фискалното устройство.
44.Коригирано: Невъзможност за свързване към мрежови принтери по IP, когато не отговарят на „ping“.
45.Коригирано: Рядък случай на забиване при износ на стокова разписка.
46.Коригирано: Невъзможност за добавяне на дробни количества в сензорния екран.
47.Коригирано: Ширината на границата остава черна при тъмен цвят на границата.
48.Коригирано: Колонтитулите на страниците могат да бъдат изтрити с една команда в документния дизайнер.
49.Коригирано: Потребители-несобственици не могат да избират собственото си равнище на достъп когато се редактират.
50.Коригирано: Срив при неразпознато правило от базата данни.
51.Коригирано: Празни текстове на многостранични документи.
52.Коригирано: Прикрепимите прозорци в дизайнерите за справки и документи понякога изчезват.
53.Коригирано: Грешки в представянето на числа словом.
54.Коригирано: Отчетът за печалба не отразява промените в плащания, редактирани през отчет.
55.Коригирано: Премахнати някои предупреждения на GTK.
56.Коригирано: Съдържанието може да се появи върху и под долния колонтитул в документния дизайнер.
57.Коригирано: Изтриване на раздел в документния дизайнер може да смали таблица.
58.Коригирано: Редактиране през отчет не записва промените.
59.Коригирано: Срив при множество ценови правила в операция.
60.Коригирано: Местене на елементи в свързани таблици в документния дизайнер оставя неправилно очертаване на избор.
61.Коригирано: Параметри за връзка с принтери вид ISL.
62.Коригирано: Печатащият сървър понякога се срива по време на печат на бележка.
63.Коригирано: Излишен разделител за колони в дизайнера за справки, ако е изключена колоната за идентификатор.
64.Коригирано: Изчезнали клавиатурни препратки в дизайнера за справки.
65.Коригирано: Промяна на клавиатурна препратка и незабавно натискане на запис не записват новата стойност.
66.Коригирано: Фактури с дълги основания, описания и обекти разцепват документа върху няколко страници.
67.Коригирано: Плаващите прозорци в дизайнерите за справки и за документи не могат да получат клавиатурен фокус.
68.Коригирано: Добавена заобиколка около грешните изчисления на дробни отстъпки от принтери Datecs.
69.Коригирано: Многостранични документи излизат само с 1-а страница правилна.
70.Коригирано: Предварително поръчани през сензорния екран стоки не се записват.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X