3.07.035
1. Коригирано несъответствие на операция ревизия.
2. Коригирано несъответствие на операции връщане от консигнация, отчитане на консигнация.
3. Коригирано несъответствие на плащане и авансово плащане.
4. Корекция на превода за Русия.
5. Оправено лицензиране при завършване на демо период за Русия.
3.07.034
1. Авансово плащане;
2. Справка Авансово плащане;
3. Повторен печат с нова технология за дефниране на набор от документи към операция (Print Center) + визуални стилове;
4. Календар за смяна на текущата дата (меню Други/Календар).
3.07.030
1. Добавен параметър Build Date в прозорец Помощ/За програмата;
2. Добавен параметър Бр. работни места в прозорец Помощ/За програмата;
3. Операция Рекламация;
4. Добавени Дебитно известие, Кредитно известие, Рекламация в модул Трансформация на документи;
3.07.027
1. Изменение в логиката за генериране на сериeн номер и лицензиране.
2. Демо режим.
3. Забрана за редакция на доставна цена в Изписване.
4. Подобрена функционалност при плащане в Отчитане на консигнация.
5. Добавена валидация на отстъпка при клиента.
3.07.026
1. Подобрена логика за печат на документи - оптимизиране на освобождаването на ресурси след генериране на Crystal документи;
2. Форма за премахване на активни потребители с ограничение на достъпа по IP - LoggedUsersReport.aspx;
3. Нова логика за освобждаване на заети сесии (работни места). Настройка чрез SessionTimeout параметър в web.config;
3.07.025
1. Зареждане на настройките (app.config) от директория C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\Warehouse Pro\;
2. Преместване на лог файла на следната позиция - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\Warehouse Pro\Microinvest Warehouse.exe.log;
3. Поддръжка на потребителски справки с нова технология;
4. Нова технология за локализация;
5. Подобрена функционалност при прехвърляне на лиценз;
6. Поддръжка на база данни 3.07.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X