3.07.037
1. Модул Reader / Scanner - възможност за избор на устройства за въвеждане на дани.
2. Модуль 1C v8.2(2.0) Data Exchange KZ - възможността за комбиниране на продажбите на дребно.
3. Добавена локализация за немски език.
4. Добавена възможност за използване на външни речници за превод.
5. Модул Import/Export VAT.GOV.BY XML - експорт на фактури за Беларус.
6. Модул Incotex Mercury ECR Offline - подобрения в ЕГАИС.
7. Модул Warehouse DataExchange - добавен импорт на документ с тип 38.
8. Модул OpenCart Import - добавена възможност за импортиране на промоционална цена.
9. Модул OpenCart DataExchange - добавена възможност за качване на промоционална цена, възможността за качване на опциите отделно (без контрол на количества).
10. Модул Import/Export Android - оптимизация.
11. Модул Warehouse Pro SQL Scheduler - добавен разделител "enter" (0x0d 0x0a).
12. Модул AMC Offline - Офлайн режим за AMC.
13. Обновен модул на алкохолна декларация.
3.07.027
1. Модул OpenCart Import (MSSQL) – нов, импорт на номенклатурата от базата данни на електронния магазин OpenCart.
2. Модул Warehouse Pro Rebuild Store – нов, изчисляване на складовите количества.
3. Модуль Warehouse Pro E-mail SMS Marketing – нов, автоматично изпращане на E-mail или SMS уведомление на клиентите относно състоянието на баланса, отстъпките и специалните предложения.
4. Модул OpenCart Data Exchange – оптимизация, увеличаване скоростта на обмена.
5. Модул Uniwell ECR – коригиране на грешките, свързани с обмена.
6. Модул Import/Export Android - коригиране на грешките, оптимизация.
7. Модул ОПТ-Лайн РМК – нов, обмен на данни с работното място на касиера ОПТ-Лайн.
8. Модул Device Manager Scales – възможност за добавяне на допълнително поле към описанието на стоката при зареждане на везните (при условие, че везните подържат тази функция).
3.07.024
1. Модул Uniwell ECR – добавен нов модел касов апарат за ЮАР (DX Terminals)
2. Модул OpenCart Data Exchange – изменен, добавена възможност за обновяване на данни, променена процедура за зареждана на описание/ия, разширен вход в системата
3. Модул 1C v8.2(2.0) Data Exchange – добавено поле Цена на дребно в документи за доставка
4. Модул InvoRapid Electronic Invoices – изменен и оптимизиран индентификатора на документи
3.07.020
1. Актуализиран драйвер за Алфа-400К (до версия 0.9.0.30)
2. Обмен с касов сървър CashLink
3. Нови инструменти:
1. Warehouse Pro Alcoholic Declarations – Алкохолни декларации
2. Warehouse Pro Database Optimization - Прехвърляне на база данни към оптимизирана нова (MS SQL)
3. Warehouse Pro Global Production - Глобално производство
4. Warehouse Pro Import Export Recipes - Импорт/експорт на рецепти
5. Warehouse Pro Automatic Transfer – Автоматичен трансфер
6. Warehouse Pro Barcode Generator – Генератор на баркодове
7. Warehouse Pro Feedback – Система за регистрация на удовлетвореността на клиента (хардуер на Microinvest)
8. Warehouse Pro Deleted Documents Trace – Проследяване на анулирани документи
9. Warehouse Pro Goods Optimizer - Оптимизация на стоки
10. Warehouse Pro Goods Price Trace – Проследяване на промените на продажните цени
11. Warehouse Pro Database Optimizer – Оптимизация на база данни (MSSQL)
4. Актуализация на ръководство за потребителя
3.07.019
1. DatecsDP500+ - фиксират се внесени/платени суми, z-отчети
2. 1C – оптимизирано време за обмяна на документи
3. Нов модул за връзка с касов апарат Unisystem
3.07.018
1. 1C 7.7. - Експорт на производствени файлове в документ Счетоводна справка; оптимизирана справка за отстъпки в цените
2. 1С 8.2. - Добавена възможност за локализация на експортиращия файл за адаптация към съществуващата конфигурация на 1С (по примера на 1C 7.7.)
3. Datecs DP500+ - възможност за работа с SD-карта в онлайн и офлайн режим, отчет по видове плащания
4. Обновен драйвер за Меркурий 150.3 (до версия 1.1.12)
5. Обновен драйвер за Альфа-400К (до версия 0.9.0.28)
6. Добавена поддръжка на румънски език
3.07.017
1. Подобрен обмен на данни с фискално устройство Касби-02МФ при онлайн режим на работа
2. Warehouse Data Еxchange: възможност за свободен избор на папки за входящи и изходящи файлове
3. Усъвършенстван метод за създаване на архив за изпращане на фактурата към потребитал в eFactura
4. Усъвършенстван метод за получаване на данни за количествата стоки в склада при работа с Штрих-М-Кассир
5. Добавен нов модул за управление на документооборота в NAV
6. Обновен модул за синхронизация с версия 5.0 на SummerCart
7. Подобрена инициализация с com-порта при работа с баркод четец/скенер
8. Добавен модул за изпълнение на SQL заявки в SQL Scheduler
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X