3.07.008
1. Добавена е възможност за избор на следните конфигурации 4х2, 4х1, 3х1 при работа във визуален стил 2(UDP или TCP).
2. Бързо изтриване на поръчки във Вариант 2, при работа по UDP или TCP.    
3. Добавяне на нов визуален стил при директна работа с базата данни.
4. Премахване на цени във Вариант 2, при работа по UDP или TCP.
5. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3.07.007
1. Нов визуален стил в режим на UDP и IM.
2. Възможност за получванe на данни като клиенткси дисплей от Склад Про Лайт.
3. Оптимизация на комуникацията по UDP, IM.
4. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3.07.006
1. Нов визуален стил
2. Добавена настройка за формат на количествата.
3. Оптимизация на интерфейса във визуален стил 2.
4. Възможност за следене на стоките от всички поръчки едновременно.
5. Намаляване на времето за опресняване на данните в визуален стил 2.
6. При стока с дълго име или дълъг коментар, програмата увеличава височината на ред, така че да е видимо цялото.
7. Автоматична широчината на колоната за количество според форматирането.
8. Възможност на алтернативна смяна на колоната ‚Време‘: време на извършване на поръчката; изминало време.
9. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
3.07.005
1. Синхронизиране на версията на Device Manager.dll.
2. Синхронизиране на всички държави с тези в Лайт.
3. Добавяне на нов скин – Бордо.
3.07.003
1. Фокусира ново пристигнала поръчка
2. Работа с версия 1.02.008 на DeviceManager.dll
3.07.002
1. Добавен модул за настройки
2. Поддръжка на цветови схеми
3. Поддръжка на следните езици: български,английски,английски(САЩ),руски,немски,румънски,гръцки,испански,турски
4. Поддръжка на всички държави от Склад Pro Light
5. Метод на комуникация по UDP протокол
6. Метод на комуникация по TCP протокол (Instant messaging)
7. Метод на комуникация чрез директен достъп до базата данни
8. Запис на получените съобщения и възстановяването им след евентуален рестарт на програмата (UDP, TCP)
9. Работа на всякакви резолюции по високи или равни на 800x600
10. Добавен бутон за изход от програмата
11. Добавен бутон за идентификация и смяна на потребителя при работа с директен достъп до базата данни
12. Добавен бутон за движение нагоре и надолу в таблицата при работа с директен достъп до базата данни
13. Добавен прозорец 'Помощ' - аналогичен на този в Склад Pro Light
14. Възможност за достъп до всички функции при работа с TouchScreen или само клавиатура
15. Автоматично заключване при работа с директен достъп до базата данни
16. Настройка 'Асистент' за показване на помощен текст при преминаване над бутоните
17. Настройка за приключване на поръчката по стоки (iли цялата поръчка наведнъж) при работа с директен достъп до базата данни
18. Възможност за задаване на парола за достъп до настройките при работа по UDP или TCP
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X