2.03
1. Добавен е нов източник на карти mapy.cz
2. Добавен е нов вид карта - yandex hybrid.
3. Увеличено е максималното ниво на zoom на yandex.ru
4. Оптимизация на процеса при регистрация с хардуерен лиценз
2.02
1. Добавен е нов източник на карти - maps.yandex.ru
2. Сериализация на последно използваната карта
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X