3.07.015
1. Промяна на закръгляване за Беларус.
2. Подкрепа на акцизни баркодове (за Русия).
3. Възможност да се посочи групи на стоки за експорт.
4. Възможност да се посочи реда на качване на полетата за експортиране (освен качването на устройства).
5. Възможност за промяна на количеството в предварителен преглед.
6. Възможност да премахнете позицията за импортиране в предварителен преглед.
7. Възможността да експортирате стоки във файл с кодиране и разделител по избор.
8. Качване на стоки с няколко баркода на ред за всеки баркод. Променено за правилно зареждане в ТСД.
9. Автоматично създаване на стоки в базата данни при импортиране на данни от ТСД.
10. Комуникация със сервизи на Microinvest за запитване на името на стоките по баркодове.
11. Експорт на стоки директно към устройства Mindeo 3590 (ScanCity) и CipherLab 8300 (ScanCode).
12. Поддръжка за CipherLab 8200 (ScanCity).
13. Мащабируемост на главния прозорец на приложението.
14. Промяна на дизайн на интерфейса на приложението.
15. Уведомяване при въвеждане на не-цифрови стойности.
3.07.014
1. При експорт на стоки от базата в текстов файл (.txt), програмата прави запис на три идентични файла, но с различена кодировка: ASCII, Unicode и UTF-8.
2. Промяна при поддръжката на терминали CipherLAB 8000/8001.
Опции за избор: "CipherLAB 8000/8001 - type 1" и "CipherLAB 8000/8001 - type 2" са обединени в едно.
Добавена е поддръжка на символи: (запетая; точка и запетая; табулация;) за разделители, ползвани при четена на данните от терминала. Изборът им става автоматично.
3.07.013
1. Разширен е списъкът с възможни разделители при въвеждане на данни от файл.
3.07.012
1. Добавена е обработка на тегловни баркодове при Експорт на стоки от базата.
3.07.011
1. Добавен бутон за Експорт на стоки от базата и запазване във файл.
2. Добавена възможност за избор на COM порт от номер 1 до 50.
3.07.010
1. Коригиран е проблем със съвместимост на мобилен терминал Casio DT930
3.07.009
1. Добавена е възможност за въвеждане на данни от файл.
2. След прочитане на данните, отрицателните количества не се добавят към операцията.
3. Последно прочетените данни се запазват в CSV файл.
3.07.008
1. Добавена е поддръжка на мобилен терминал CipherLAB 8000/8001 - type 1, който чете данните представени в 4 колони.
2. Добавена е поддръжка на мобилен терминал CipherLAB 8000/8001 - type 2, който чете данните представени в 2 колони.
3. Добавен е румънски превод на приложението.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X