3.07.020
- Оптимизация на SQL заявки
- DigitalBoard - Премахнато автоматично завъртане на изображението
- Фиксирано несъотвтствие в еCatalog
3.07.019
- Изцяло сменена визия на продукта. Бутоните за избор на клиент, маса/обект, преглед на поръчка са чувствително увеличени с цел лесен и бърз достъп. Оптимизиран е списъкът с продукти с цел показване на повече продукти в рамките на екрана.
- Премахната настройка за ширина на екрана. Приложението се помества в призволна ширина.
- Избор на визуален стил става от таблета, като са добавени нови цветови схеми.
- Премахнат от настройките режим "Ресторант без възможност за поръчка". Когато няма логнат потребител, приложението работи в този режим. Това позволява клиенти да ползват таблет с приложението само като електронно меню, а в последствие сервитьор да влезе в системата и да оформи поръчката.
- При избор на маса, в списъка с маси са маркирани тези за които има поръчки.
- В "Търговски режим" при поставне на коментар, не се отделя стоката в отделна позиция.
- Добавено ограничение даден потребител да вижда определена група/и маси/обекти.
3.07.018
- Добавен румънски език.
3.07.017
- Microinvest eStatistics Pro - добавен е нов модул за графични анализи. Същиият може да бъде достъпен на адрес: http://localhost/eMenuPro/reports.php
- Microinvest eCatalog - добавен е нов модул, който дава възможност за много лесна интеграция на вече съществуващ публичен сайт с Microinvest eMenuPro така, че в този сайт да се визуализират продуктовите групи и самите продукти от базата на Microinvest Склад Про, използвайки въведените описания и снимки в Microinvest eMenuPro.
- Отстранени несъответствия при работа с MySQL 5.5
3.07.016
-DIGITAL BOARD - цената на стоките не подлежи на редакция и се ъпдейтва автоматично от базата на Склад Про. При стартирана презентация е необходимо да се нaправи "REFRESH" на съответния URL.
-При стартиране на презентация не се изисква парола на администратор.
-Фиксиран проблем с URL на снимки в DIGITAL BOARD
3.07.015
1. Фиксиран проблем с печат на нефискални бонове.
3.07.014
1.Digital Board - възможност за създаване на професионални презентации на Вашите продукти само за няколко минути.
2.Изцяло обновен дизайн на административния панел.
3.Добавена възможност за ръчно подреждане на групите стоки.
4.Добавена възможност за ръчно подреждане на стоките по Ваше желание.
5.Добавена възможност за избор на език и в административния панел.
6.Данните с изключение на снимките се записват в отделни допълнителни таблици в базата на Склад Pro
7.Отстранен проблем с лицензиране на eMenuPro.
8.Подобрена система на съобщения и пояснителни текстове
3.07.013
1. В режим "Меню ресторант" се извеждат в списъка със стоките само тези, които са маркирани като "Често използвани";
2. Добавена нова функционалност - възможност към всеки ред от поръчката да бъдат добавени коментари (Например: без сол, без подправки и др.). За целта в Административния панел предварително се създава списък с възможните коментари.
3.07.012
1. Добавена настройка за начин на сортиране на списъка с въведените стоки
2. Добавена функционалност за сортиране на стоките по име, код и цена
3.07.011
1. Оптимизация на настройката за вход по номер на карта (използват се само цифри)
2. Възможност за избор дали да се отпечата междинна бележка за клиента
3. Добавена функционалност за избор къде да бъде отпечатана дадена касова бележка
4. Добавена възможност за избор на PrintServer за всяка категория стоки
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X