Microinvest Control
Размер: 7 MB
Дата: 13.06.2017
Версия: 3.01.921
безплатен продукт

Настоящият продукт няма да бъде включен в регистъра на НАП за софтуерите за управление на продажби в търговските обекти. Използването му е изцяло отговорност на потребителя.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Връзка с оператор

За поддръжка на текущи клиенти на продукта, моля свържете се с консултант: 02 9 55 55 15 или 0700 44 700.
Microinvest Control е многофункционална програма за обработка на дневници на РИОКОЗ, създадена и действаща според изискванията на българското законодателство. Лесна и удобна за научаване и използване, тя спестява много време и оперативна работа на операторите.

Програмата създава, проверява и разпечатва основните 5 дневника на РИОКОЗ. При въвеждане на данните са предвидени множество проверки. Операциите, които програмата извършва са:

 • Въвеждане на данни в дневниците;
 • Проверка и редакция на данните;
 • Автоматично попълване на подобните данни при въвеждането;
 • Печат на дневниците на всички видове принтери;
 • Проверка за най-често допусканите операторски грешки;
 • Автоматично въвеждане на документите с подреждане по дати и номера на редовете;
 • Преглед на формулярите преди печат на дневниците;
 • Печат на определени страници от формулярите.

Microinvest Control поддържа стандарта за обмен на данни между складовите продукти на Microinvest  и осигурява плавна миграция на данните от един продукт в друг, без необходимост от повторното им въвеждане. Едновременно с това програмата позволява корекция на данните с цел точното представяне на фирмата пред съответните служби.

 Програмата поддържа:

 • Дневник на входящия контрол на храни;
 • Дневник на бракуваните и изтеглени от пазара храни;
 • Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала по добри и хигиенни производствени практики;
 • Дневник за проведените ДДД мероприятия;
 • Дневник за извършено калибриране на технологично оборудване. 


Продуктът е безплатен!

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X