Включени модули в пакет "Microinvest Utility Center Plus"

Цена на пакета: 299 EUR*

Модул Име на комуникацията Описание
Всички безплатни модули "Microinvest Utility Center Free"
Всички модули от пакет "Microinvest Utility Center Base"
Комуникация с Nestle Import/Export DMS Nestle Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Nestle в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Nestle. 
Комуникация с Kamenitza Import/Export ERP Hermes Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Kamenitza в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Kamenitza. 
Комуникация с Coca-Cola Import/Export ERP Hellenic Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Coca-Cola в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Coca-Cola. 
Комуникация с Fornetti Import/Export Fornetti Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Fornetti в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Fornetti. 
Комуникация с Mago.net Import/Export Mago.Net Microinvest Utility Center предоставя възможност на притежателите на ERP система Mago.net да получават данни за извършени операции - продажби, доставки, поръчки, ревизии и фактури от Microivnest софтуерни продукти. Това позволява организация на работните места за директна продажба на клиенти, където ERP системите не са подходящи.
Комуникация с Devin Import/Export EDI NAV Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Devin в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Devin. 
Комуникация с Zagorka Import/Export EDI Disco Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Zagorka в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Zagorka. 
Комуникация с Bella Import/Export Bella  Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Bella в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Bella. 
Комуникация с Carlsberg Import/Export Carlsberg  Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Carlsberg в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Carlsberg. 
Комуникация с Derby Import/Export EDI BORA  Модулът е предназначен за обмен на данни между дилърите на Derby в България използващи Microinvest Склад Pro и ERP системата на Derby. 
Експорт на продажби за Nielsen  Експорт на продажби за Nielsen   Модулът генерира файл с продажби и съдържа баркода, с който е продадена стоката. Това служи за изготявне на статистически извадки oт страна на Nielsen.
Обмен на EDI ECOD Import/Export EDI ECOD Изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици са за търговия изцяло с електронни документи. Microinvest предоставя този инструмент за обмен на EDI документи с комуникационна платформа ECOD на фирм Елтрейд. Този вид комуникация позволява получаване на заявки и автоматичното им трансформиране към продажби и фактури и изпращането им към клиента. Целия процес се изпълнява електронно без разпечатване или ръчно набиране на нито един документ.
Обмен на EDI eXite Import/Export EDI eXite Изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици са за търговия изцяло с електронни документи. Microinvest предоставя този инструмент за обмен на EDI документи с комуникационна платформа eXite на фирм Аксиор. Този вид комуникация позволява получаване на заявки и автоматичното им трансформиране към продажби и фактури и изпращането им към клиента. Целия процес се изпълнява електронно без разпечатване или ръчно набиране на нито един документ.
Обмен на EDI BankService Import/Export EDI eFactura Изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици са за търговия изцяло с електронни документи. Microinvest предоставя този инструмент за обмен на EDI документи с комуникационната платформа на фирм Банксервиз. Този вид комуникация позволява получаване на заявки и автоматичното им трансформиране към продажби и фактури и изпращането им към клиента. Целият процес се изпълнява електронно без разпечатване или ръчно набиране на нито един документ.
Оценяване на обслужване Warehouse Pro Feedback Този модул дава възможност за получаване на информация за качеството на обслужване на клиентите. С помощта на хардуерно устройство с три бутона, клиентите могат да дадат своята оценка за обслужването, което получават.
Интеграция с онлайн платформата за търговия - GombaShop  Warehouse Pro/GombaShop Data Exchange Microinvest Utility Center предоставя възможност за обмен на информация между платформата за електронна търговия GombaShop и търговския софтуер Microinvest Склад Pro. С този модул се извършва синхронизация на стоки, партньори и количества, записване на поръчки от електронния магазин към търговския софтуер. Комуникацията позволява импорт на операции в Microinvest Склад Pro от GombaShop, експорт на стоки, партньори и количества на стоки от Microinvest Склад Pro към GombaShop. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време. Ръководство на комуникацията може да откриете тук.
Интеграция с платформата за създаване на електронен магазин - Shopiko Warehouse Pro/Shopiko Data Exchange Microinvest Utility Center предоставя възможност за обмен на информация между платформата за електронна търговия Shopiko и търговския софтуер Microinvest Склад Pro. С този модул се извършва синхронизация на стоки, партньори и количества, записване на поръчки от електронния магазин към търговския софтуер. Комуникацията позволява импорт на операции в Microinvest Склад Pro от Shopiko, експорт на стоки, партньори и количества на стоки от Microinvest Склад Pro към Shopiko. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време. Ръководство на комуникацията може да откриете тук.
Интеграция с онлайн платформата за търговия - Seliton (SummerCart) Seliton Data Exchange Поддръжката на база данни и електронен магазин е труден процес. Динамичната промяна на количества и цени отнема много време и ресурс. Microinvest предоставя инструмент за автоматичен обмен на данни с платформа за електронни магазини Seliton. Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин. Обменът е двупосочен и позволява обмен на номенклатури и поръчки през определен период от време.  
Интеграция с онлайн платформата за търговия - CloudCart 

CloudCart Data Exchange 

Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин създаден в платформата за онлайн търговия CloudCart. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време.
Интеграция с онлайн платформата за търговия - OpenCart

Open Cart Data Exchange

За почитателите на open source приложенията Microinvest предоставя и инструмент за автоматичен обмен на данни с PHP базираната платформа за електронни магазини OpenCart. Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време.
Интеграция с онлайн платформата за търговия - PrestaShop

PrestaShop Data Exchange (MSSQL)

Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време.
Интеграция с онлайн платформата за търговия - WooCommerce

WooCommerce Data Exchange

Комуникацията позволява въвеждане и поддръжка на база данни само в Microinvest Склад Pro и автоматична синхронизация с електронния магазин. Обменът е двупосочен и позволява размяна на номенклатури и поръчки през определен период от време.
Импорт на поръчка в СУПТО Склад Pro и генериране на УНП за поръчката

e-Shop Connector

Microinvest Utility Center позволява импорт на поръчка или продажба от онлайн магазини към Microinvest Склад Pro и последващо генериране на УНП в базата от данни.

Експорт към счетоводен софуер Microaccount Warehouse Pro Export To MACS Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Microaccount.
Експорт към счетоводен софтуер Megasoft Warehouse Pro Export To MegaSoft Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Megasoft. 
Експорт към счетоводен софтуер Preciz CX Warehouse Pro Export To Preciz CX Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Preciz CX.
Експорт към счетоводен софтуер Rival Warehouse Pro Export To Preciz CX Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Rival.
Експорт към счетоводен софтуер Workflow Warehouse Pro Export To Work Flow Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Workflow.
Експорт към счетоводен софтуер PlusMinus Warehouse Pro Export To PlusMinus Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер PlusMinus.
Експорт към счетоводен софтуер Делта Pro Warehouse Pro Delta Pro Export Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни от Microinvest Склад Pro към Microinvest Делта Pro. Модулът позволява обмен с аналитичност за стоки, групи стоки и обекти. Обменът се извъшрва стойностно и включва плащанията в брой.
Експорт към счетоводен софтуер Ажур ERP Ajur Import/Export Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер Ajur.
Експорт към счетоводен софтуер Pharma Store Warehouse Pro Export To Pharma Store Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с получени и издадени фактури от Microinvest Склад Pro за счетоводен софтуер FSD.
Експорт към складов софтуер Pharma Store Warehouse Pro Export To Pharma Store Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни складови системи. С този модул се генерират файлове с фактури от Microinvest Склад Pro за складов софтуер Pharma Store.
Експорт към аптеки „Марешки“ WarehousePro Export To Mareshki Microinvest Utility Center предоставя възможност за експорт на данни към външни счетоводни системи. С този модул се генерират файлове с издадени фактури от Microinvest Склад Pro към аптеки „Марешки“.

* Посочените цени са без вкл. ДДС

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X