Microinvest Касов сървър
Размер: 6 MB
Дата: 13.06.2017
Версия: 9.00.921
безплатен продукт

Microinvest Касов сървър е приложение за връзка между програмите на Microinvest и различни видове касови апарати. Програмата е междинно звено между някоя от следните програми и включен към системата касов апарат:

Данните от изброените приложения се изпращат към Microinvest Касов сървър, където се извършва допълнителна обработка и се предават към съответния касов апарат. Чрез Microinvest Касов сървър програмите могат да печатат касови бележки, междинни поръчки в ресторантски режим, поръчки за бар и кухня, данъчни фактури и нефискален текст.

Допълнително Microinvest Касов сървър осигурява поддръжка на мрежа от компютри и каси, с възможност за работа в следните режими:

  • Няколко компютъра, всеки със собствена каса;
  • Няколко компютъра към една каса;
  • Няколко каси към един компютър.


Чрез Microinvest Касов сървър се осигурява и поддръжка на сериен баркод четец в другите програми на Microinvest, както и поддръжка на електронни везни. Моделът на везната се определя от настройката на системата и при запитване тегловната информация за стоката се връща обратно в основния програмен продукт. Ако везната е ценообразуваща, то на дисплея се изписва цената на стоката. Microinvest Касов сървър осигурява и поддръжка на електронен дисплей, на който се изписва името на стоката, цената и общата сума на покупката.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X