Microinvest Билярд Pro
Размер: 63 MB
Дата: 18.01.2023
Версия: 3.07.016
Купи
Цена: 199.00EUR

Автоматизацията на развлекаталната промишленост е един специфичен процес. Фирма Microinvest разработи система за управление в пълен обем работата на билярд клубовете, фитнес залите, контрола на входа в заведение. Посредством програмния продукт Microinvest Склад Pro и специалния контролер, разработен също в Microinvest, операторите имат възможността да включват и изключват, например, осветлението над билярдните маси или други електрически уреди. Системата отчита приходите, следи възможните отстъпки и автоматизира работата на персонала. Контролерът осигурява управлението на 8 отделни маси в билярд клуба. Не е нужна специална преработка на съществуващите системи.

С помощта на такава автоматизация се централизира управлението и всички отчети се генерират в Microinvest Склад Pro. Програмата съдържа в себе си функции по продажба на стоки и по този начин се осигурява система за автоматизация на клуба в пълен обем. Заедно с автоматизацията на процесите се намаляват възможностите за злоупотреби, повишава се качеството на обслужване и безопасността на персонала. Намалява се вероятността за поява на грешки от страна на персонала.

  Billiards Pro      Комбинирано плащане

 Мениджър документи   Контролен панел

* Обявената цена е само за софтуерния продукт Microinvest Билярд Pro за 1 р.м.
* Пакетната цената на софтуерния продукт Microinvest Билярд Pro с включен контролер е 299 EUR без ДДС.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X