Microinvest Организатор
Размер: 18 MB
Дата: 13.06.2017
Версия: 3.11.921
безплатен продукт

Microinvest Офис Организатор е система, даваща възможност на потребителя за пълно автоматизиране на дейността в офиса. Програмата е многофирмена и включва функции, като автоматично следене на срещите и разговорите с партньорите, План-график на деня, Система за подсещане за дадено събитие, Създаване на циркулярни писма и обработка на базата от данни.

Microinvest Офис организатор притежава следните функционални възможности:

  • Поддръжка на данни за партньорите на фирмата, проведени разговори и срещи;
  • Текстов редактор с възможност за генериране на циркулярни писма до контрагентите;
  • Възможност за следене на валутни курсове;
  • Създаване на План-график за деня с възможност за подсещане за дадено събитие;
  • Разпределяне и насрочване на задачи, задаване приоритети на поставените задачи и следене на тяхното изпълнение;
  • Автоматично набиране на телефонни номера;
  • Справки за фирмите-контрагенти, адреси, телефони, срещи, разговори, бележки и други;
  • Справки за валутни курсове по дати, по валути и статистика на изменението на валутните курсове за период;
  • Експорт на всички справки в MS Word, MS Excel или друг текстов редактор.

Програмата притежава справки, позволяващи лесно и удобно търсене на необходимата информация за контрагентите на фирмата.

Microinvest Офис Организатор намира приложение във всички фирми, които имат контакти с множество партньори и поддържат картотека на срещите, разговорите и планираните събития. Програмата позволява работа в мрежа и разпределение на задачите между различните оператори.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X