Microinvest Smart Printer
Размер: 10 MB
Дата: 24.07.2023
Версия: 1.22
Купи
Абонамент

Microinvest Smart Printer е лека и много полезна програма, която съдържа драйвери за връзка с всички популярни касови апарати, фискални устройства, електронни везни и клиентски дисплеи. Приложението допълва функционалността на продуктите Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light и www.Micro.bg.

След инсталация, Microinvest Smart Printer работи на фонов режим и се явява приложение събиращо, обработващо и изпълняващо заявки за печат на фискални бележки или служебни бонове, които получава дистанционно от физически отдалечени работни места с инсталиран Microinvest софтуер. 

 

 

Предимства на Microinvest Smart Printer


Основни предимства на Microinvest Smart Printer са:

  • Възможност за използване на само едно фискално устройство за отпечатване на касови бележки от много на брой компютри, свързани в мрежа.
  • Осигурява връзка с касов апарат или фискален принтер на уеб базирани приложения.
  • Осъществява дистанционна връзка с електронни везни и клиентски дисплеи.
  • Веднъж настроена програмата не се отразява на работата на операторите.
 
 
 Инсталация и настройки на Microinvest Smart Printer


За правилна настройка и конфигурацията на Microinvest Smart Printer е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Изтеглете Microinvest Smart Printer.
  2. Инсталирайте програмата на компютъра, към който е свързано периферното устройство (фискален принтер, касов апарат, клиентски дисплей, електронна везна).
  3. По време на инсталацията, ще бъде изведена информация за URL адрес за връзка с устройството, която съдържа IP на компютъра и номер на порт. Например: 'https://192.168.0.12:8000'.
  4. Копирайте или запомнете този URL адрес.
  5. В полето "URL адрес на фискалното устройство" в настройки на компютъра, който ще използва периферното устройство, попълнете копирания от т. 4 адрес.
  6. Запишете настройките.
 

 

Свържете се с наш консултант!

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с консултант 

на Microinvest

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X