Fisco
Размер: 9 MB
Дата: 13.02.2023
Версия: 28
безплатен продукт

Фактуриране и издаване на касови бележки с Fisco
без нужда от СУПТО 

 


Фактуриране с Fisko


Fisco е изключително лека и удобна програма за продажби, която позволява въвеждане на стоки или услуги с цена и количество, с директен печат на касова бележка. С едно допълнително кликване можете да издадете фактура в момента на всяка операция, която се разпечатва през фискалното устройство. 

 

Fisco е Вашият помощник за по-добра организация на продажбите!

 

Програмата Fisco НЕ се третира като СУПТО софтуер, тъй като не съхранява в база данни информация за количество, наименование и продажна цена на стоки и/или услуги, което означава, че нейното използване не изисква да бъде декларирано по Наредба Н-18.

 

 


Имате ли касов апарат или фискален принтер?! Искате ли бързо и лесно да издавате касов бон?! | Искате ли да издавате и фактура?!

Нямате време за декларация в НАП?!


Трябва Ви Fisco -  с един клик издавате касова бележка, с още един клик - имате фактура за секунди!  

Fisko - програма за продажби

Функционалности на Fisco


  • Въвеждане на стоките или услугите по данъчни групи, с количество и цена, което е задължително по Наредба Н-18;
  • Автомтично разпознаване на стоки чрез сканиране или въвеждане на баркод;
  • Изнесени бутони на работния екран за отпечатване на фискален касов бон, служебен касов бон, сторно бон, фактура, Z отчет, Х отчет;
  • Изключително лесно въвеждане на сторно касов бон с необходимите реквизити;
  • Удобен екран за бързо въвеждане на данни за клиента при издаване на фактура в момента на продажбата. Извършва се проверка на валидността на ЕИК и данните на клиента;
  • Печат на фактура във формат А4.
  • Директен печат към всички популярни модели касови апарати на пазара, без необходимост от допълнителни платени драйвери от производителите;
  • Разплащане с кредитни и дебитни карти посредством картови терминали.
  • Работа с бързи бутони за основните операции и интуитивен интерфейс.

 

 


Фиско

Предимства на Fisco


     

Инсталация за секунди, с минимални настройки;

      Практичен помощник при работа с фискално устройство при всички операции с него;
      Работи с нови модели на касови апарати - Tremol, Daisy, Datecs, Daisy, Incotex, Eltrade;
      Улеснява организацията на продажбите;
      Бързо издаване на фактура за конкретна продажба според законодателството на Република България;
      Печат на фактура през фискалното устройство, без нужда от допълнителен принтер и хартия;
      Елиминира необходимостта от програмирането на наименования на артикулите в касовия апарат;
      Автоматично генериране на най-използваните отчети на фискалното устройство;
      Не се налага да се декларира в НАП.

 

 

Видео клип Как работи Fisco 

Как работи Fisco


 

 

Fisco за Android

Fisco за Android

 

Fisco може да бъде инсталиран на любимото Ви мобилно устройство с ОС Android, за да Ви осигури максимално удобство на работа. Сканирайте QR кода и се наслаждавайте на предимствата на приложението.

Връзката с фискалното устройство се извършва чрез Bluetooth.

Издаване на фактури Android

 

 

Как изглежда Fisco програма за фактури

Как изглежда Fisco

 

Въвеждане на стоки ръчно или чрез баркод 

 Издаване на фактура при всяка продажба

Сторниране на операции

 


Fisco осигурява безплатно съответствие с Наредба Н-18 в посочените срокове.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X