Microinvest Utility Center
Продуктът осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.055 15.04.2024 299.00 EUR
Microinvest Entry Pro
Съвременна система за осъществяване контрол на достъпа, регистрация на посещенията и автоматична обработка на данни от лични документи
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.001 01.10.2013 299.00 EUR
Microinvest Feedback
Съвременна система за оценка на качеството на обслужването на персонала, базирана върху мобилна платформа Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.003 03.11.2013 Абонамент
Microinvest Fitness
Софтуер за управление на дейностите във фитнес клубове, йога студия, SPA и плувни центрове, школи за танци, спортни зали
Версия Дата
1.05.023 30.08.2018
Microinvest Касов сървър
Приложение за връзка между програмите на Microinvest и различни видове касови апарати
Версия Дата Цена за 1 раб. място
9.00.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Организатор
Програмата включва различни функции за пълно автоматизиране и управление на дейността в офиса
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.11.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Static
Безплатна програма за обработка на Интрастат декларации за търговията със стоки със страните членки на Европейския съюз
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.04.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Order Assistant
Приложение, което оптимизира работата на готвача в ресторанта, когато той приема и изпълнява поръчките
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.008 09.07.2015 безплатен продукт
Microinvest Serial Driver
Универсален и безплатен драйвер за управление на серийни устройства като четци за карти, RFID четци, бар-код скенери и др.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.910 09.05.2016 безплатен продукт
Microinvest Data Collector
Приложение за бързо сканиране на артикули и техните количества от мобилно устройство с баркод четец
Версия Дата Цена за 1 раб. място
2.00.910 09.05.2016 безплатен продукт
Microinvest Валидатор
Безплатна програма, чрез която можете да проверите валидността на следните кодове:ЕИК, ДДС номер на фирми от ЕС, ЕГН, IBAN.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.3 01.12.2014 безплатен продукт
Microinvest Mini CD
Програма за сваляне и инсталация на софтуерни продукти Microinvest с включени безплатни демонстрационни бази данни
Версия Дата
3.1 07.01.2021
Microinvest Order Assistant for Android
Приложение, базирано върху мобилна платформа Android, което оптимизира работата в кухнята на ресторант при изпълнение на поръчките
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.003 13.11.2013 Абонамент
Инсталационен диск Pro продукти
Инсталационен пакет, включващ актуални версии на Microinvest продукти от серията Pro, сървъри, документация и примерни бази данни
Версия Дата
2.0 11.12.2012
Microinvest Е-shop
Софтуер за он-лайн пазаруване, интегриран с търговски и счетоводен софтуер Microinvest за комплескна автоматизация на дейността
Версия Дата
3.07.042 01.06.2016
Microinvest Camera Transmitter
Microinvest Camera Transmitter - връзка между търговски софтуер и стандартна система за видеонаблюдение
Версия Дата
3.01.001 26.09.2013
Microinvest CallMi
Приложение за обслужване на клиенти, обработка на поръчки и доставки по телефона
Версия Дата
1.00.013 28.06.2017
Microinvest Bridge
Продукт за изграждане на асиметрична репликация за еднопосочно прехвърляне на данните от отдалечени обекти към един централен сървър
Версия Дата
3.07.005 11.12.2017
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X