Microinvest Utility Center Base
Продуктът осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.048 30.09.2021 149.00 EUR
Microinvest Utility Center Plus
Продуктът осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.048 30.09.2021 249.00 EUR
Microinvest Utility Center Free
Продуктът осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.048 30.09.2021 безплатен продукт
Microinvest Fitness
Софтуер за управление на дейностите във фитнес клубове, йога студия, SPA и плувни центрове, школи за танци, спортни зали
Версия Дата
1.05.023 30.08.2018
Microinvest Entry Pro
Съвременна система за осъществяване контрол на достъпа, регистрация на посещенията и автоматична обработка на данни от лични документи
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.001 01.10.2013 249.00 EUR
Microinvest Feedback
Съвременна система за оценка на качеството на обслужването на персонала, базирана върху мобилна платформа Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.003 03.11.2013 Абонамент
Microinvest CallMi
Приложение за обслужване на клиенти, обработка на поръчки и доставки по телефона
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.013 28.06.2017 79.00 EUR
Microinvest Bridge
Продукт за изграждане на асиметрична репликация за еднопосочно прехвърляне на данните от отдалечени обекти към един централен сървър
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.005 11.12.2017 349.00 EUR
Microinvest Касов сървър
Приложение за връзка между програмите на Microinvest и различни видове касови апарати
Версия Дата Цена за 1 раб. място
9.00.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Организатор
Програмата включва различни функции за пълно автоматизиране и управление на дейността в офиса
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.11.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Static
Безплатна програма за обработка на Интрастат декларации за търговията със стоки със страните членки на Европейския съюз
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.04.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Order Assistant
Приложение, което оптимизира работата на готвача в ресторанта, когато той приема и изпълнява поръчките
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.008 09.07.2015 безплатен продукт
Microinvest Serial Driver
Универсален и безплатен драйвер за управление на серийни устройства като четци за карти, RFID четци, бар-код скенери и др.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.910 09.05.2016 безплатен продукт
Microinvest Data Collector
Приложение за бързо сканиране на артикули и техните количества от мобилно устройство с баркод четец
Версия Дата Цена за 1 раб. място
2.00.910 09.05.2016 безплатен продукт
Microinvest Валидатор
Безплатна програма, чрез която можете да проверите валидността на следните кодове:ЕИК, ДДС номер на фирми от ЕС, ЕГН, IBAN.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.3 01.12.2014 безплатен продукт
Microinvest Електронен магазин
Софтуер за он-лайн пазаруване, интегриран с търговски и счетоводен софтуер Microinvest за комплескна автоматизация на дейността
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.042 01.06.2016 349.00 EUR
Microinvest Camera Transmitter
Microinvest Camera Transmitter - връзка между търговски софтуер и стандартна система за видеонаблюдение
Версия Дата
3.01.001 26.09.2013
Microinvest Mini CD
Програма за сваляне и инсталация на софтуерни продукти Microinvest с включени безплатни демонстрационни бази данни
Версия Дата
3.1 07.01.2021
Инсталационен диск Pro продукти
Инсталационен пакет, включващ актуални версии на Microinvest продукти от серията Pro, сървъри, документация и примерни бази данни
Версия Дата
2.0 11.12.2012
Microinvest Order Assistant for Android
Приложение, базирано върху мобилна платформа Android, което оптимизира работата в кухнята на ресторант при изпълнение на поръчките
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.003 13.11.2013 Абонамент
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X